Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frifunnet for mishandling og reintyveri

To reineiere fra Finnmark er i Indre Finnmark tingrett blankt frifunnet for tyveri og mishandling av reinsdyr.

To reineiere fra Finnmark er frifunnet for å ha drevet omfattende dyremishandling og tyveri av rein. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
To reineiere fra Finnmark er frifunnet for å ha drevet omfattende dyremishandling og tyveri av rein. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

De to var beskyldt for å ha imitert rovdyrskader på til sammen 25 reinsdyr og for å ha stjålet opp mot 50 dyr fra andre reindriftsutøvere.

Den omfattende rettssaken mot de to varte i fire uker, og aktor ba om fengselsstraffer på to år og ni måneder og to år for de to. Påtalemyndigheten ønsket også å dømme dem for dyremishandling og å frata dem retten til å drive med rein. Påtalemyndigheten krevde også at de to skulle betale tilbake til sammen nesten 1,7 millioner kroner som de har fått i erstatning for tap av dyr.

Vurderer anke

– Vi har ikke rukket å gå grundig gjennom dommen, men vil se nøye på den og gå inn i bevisvurderingene som tingretten har gjort før vi tar stilling til om dommen skal ankes, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til NTB.

En av de fire forsvarerne i saken Kjetil H. Nilsen sier til NRK Sàpmi at de to er glade, men ikke overrasket over resultatet. Han kritiserer også etterforskningen, og håper det blir satt sluttstrek gjennom tingrettens behandling.

– Reinpolitiets etterforskning har ikke fulgt de prosedyrene man kan forvente i en så alvorlig straffesak, skriver Nilsen i en epost.

Strenge beviskrav

Den 59 sider lange dommen fra Indre Finnmark tingrett preges av at det på en rekke av de detaljerte tiltalepunktene ikke er lagt fram gode nok bevis for påstandene.

Annonse

Indre Finnmark tingrett velger også å legge strenge beviskrav til grunn i sin vurdering av erstatningsspørsmålet fra de fornærmede. Normalt kreves det ikke mer enn sannsynlighetsovervekt for å bli kjent skyldig. Men denne saken er så alvorlig at tingretten også her krever at det må være «kvalifisert sannsynlighetsovervekt» for å dømme de to. Det finner ikke Indre Finnmark tingrett i denne saken

Store konflikter

Retten viser til at det har vært en rekke konflikter i siidaen (familiegruppen) som de to tilhører. De to har også vært i konflikt med mange reineiere og nabosiidaer på vinterbeiteområdet. Begge reineierne ble i 2012 dømt til fire måneders fengsel for voldsutøvelse mot en reineier fra en nabosiida.

– Konfliktene har helt eller delvis sammenheng med de forhold som tiltalen gjelder, men der spørsmålet om reintall og beiterettigheter også er inne i bildet, heter det i dommen.

Indre Finnmark tingrett er for eksempel overbevist om at reinkadavre som tilhører de to, har blitt påført skader av mennesker. Men ut fra de betydelige konfliktene ser ikke retten bort fra at andre kan ha hatt motiv for å få de tiltalte dømt for bedrageri, går det fram av dommen.

Neste artikkel

Forslår hastevedtak for reinkrise i Nordland – ørna herjer