Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt stor motstand mot norsk EU-medlemskap

Nei til EU-bevegelsen gleder seg over et fortsatt stabilt nei-flertall i befolkningen. Europabevegelsen tror på endring når regjeringens politikk får satt seg.

Stabile tall: En ny meningsmåling om norsk EU-medlemskap fra januar 2014 viser 71 prosent oppslutning for nei-siden og 19 prosent oppslutning for ja-siden. Foto: Colourbox
Stabile tall: En ny meningsmåling om norsk EU-medlemskap fra januar 2014 viser 71 prosent oppslutning for nei-siden og 19 prosent oppslutning for ja-siden. Foto: Colourbox

I en meningsmåling som Sentio utførte for Klassekampen og Nationen i slutten av januar, sier 71 prosent av de spurte at de er imot norsk EU-medlemskap. 19 prosent er for norsk EU-medlemskap, mens 10 prosent svarer at de er usikre.

Nordmenns syn på EU-medlemskap har altså ikke endret seg nevneverdig siden forrige tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i oktober i fjor. Da hadde nei-siden en oppslutning på 69,3 prosent og ja-siden en oppslutning på 19,1 prosent, mens 11,5 prosent svarte «vet ikke».

Glad for stabiliteten

– Jeg er glad for at nei-flertallet holder seg stabilt på rundt 70 prosent. Det tyder på at den nye regjeringens EU-politikk ikke fører til et oppsving for ja-siden. Regjeringen har jo varslet en ny kurs – med en egen europaminister og greier, men det norske folk er grunnleggende skeptiske til EU-prosjektet, sier styreleder i Nei til EU, Heming Olaussen.

– Hvorfor gir ikke denne skepsisen større utslag i partivalg?

– Norges forhold til EU var ikke et tema under høstens valgkamp. Men vi kan jo spørre oss selv hvorfor vi tillater Stortinget og regjeringen å innføre så mye av EUs politikk når majoriteten av befolkningen er imot.

Tror en endring kommer

Leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, sier det er nokså naturlig at oppslutningen på ja-siden holder seg rundt 20 prosent.

– Det er naturlig med tanke på de økonomiske utfordringene Europa står ovenfor. En annen årsak er at det er lite diskusjon rundt EU-medlemskap i Norge. Når den nye regjeringens politikk får satt seg, tror jeg imidlertid at vi vil se en endring. EU-spørsmål vil da få mer oppmerksomhet, sier han.

Framgang i Oslo

Et lite lysglimt for ja-siden er at oppslutningen i Oslo og Akershus har økt fra 23,9 prosent i oktober til 30,9 prosent i januar.

– Det er en gledelig økning, men det er bare å innrømme at vi har en veldig, veldig lang vei å gå for å få spørsmålet om norsk EU-medlemskap opp på dagsorden, sier Grindheim.

Ny kampanje og ny nettside

«Det er bare å inn­rømme at vi har en veldig, veldig lang vei å gå.»

Annonse

Selv om det synes vanskelig å endre nordmenns syn på norsk EU-medlemskap, hviler verken nei-siden eller ja-siden på laurbærene.

Heming Olaussen forteller at Nei til EU snart lanserer en kampanje i forbindelse med grunnlovsjubileet.

– 10. februar lanserer vi en kampanje som handler om at 1814 og 1994 er to sider av samme sak. Både Grunnloven og EU-avstemningen handler om nasjonal suverenitet og folkestyre. Disse viktige verdiene ønsker vi å skape debatt rundt, sier han.

En annen viktig sak for Nei til EU i år, er EU-parlamentsvalget.

– Og så kommer vi til å følge med på alle EU-direktivene som står i kø for å slippe inn i Norge. Vi blir ikke arbeidsledige selv om nei-flertallet er stabilt og stort, sier Olaussen.

Europabevegelsen har også store planer for året.

– Vi lanserer snart en helt ny nettside. Det blir ikke en ja til EU-side, men en europaportal med informasjon om europasaken og muligheter knyttet til europasamarbeid, forteller Grindheim.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997