Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvarlig fyring på garnisonene

Forsvaret går nå over fra olje og strøm til biomasse som varmekilde for flere av sine militærforlegninger utover i landet. Ved Garnisonen i Sør-Varanger skal flis fra tømmeret i Pasvik varme soldater og befal.

Det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som har inngått en avtale om levering av drøyt 4000 kubikkmeter tømmer fra skogene i grenseområdet til det nye flisfyringsanlegget på garnisonen de kommende år.

Ifølge Trond Aarseth, som er leder i næringsavdelingen i FeFo, sikrer den nye avtalen arbeidsplasser i skogen og gir samtidig grunnlag for tynningshogst. Det vil igjen over tid gi økt produksjon av sagtømmer av høy kvalitet. Mer biovarme

Prosjektleder i Forsvarsbygg, Jens Hugo Leiknes sier til nationen.no at bruken av mer miljøvennlige varmekilder blir stadig mer aktuell for Forsvaret over hele landet. Både Bodin leir i Nordland og Trondenes leir ved Harstad skifter til biomasse i løpet av høsten. Jørstadmoen leir i Lillehammer og Skjold leir i Målselv kommune har også bedt om anbud på tilsvarende oppvarming.

Store klimagassutslipp

Leiknes sier at det sirkulerende varme vannet som Forsvaret nå kjøper, gir betydelige miljømessige fordeler sammenlignet med olje eller elektrisitet. Ved garnisonen i Sør-Varanger (GSV) reduseres CO2-utslippene med 2500 tonn, ved Bodin leir med 1700 tonn, og i Trondenes leir med 1250 tonn hvert år.

Kjøper tjenester

Annonse

Forsvaret kjøper sirkulerende varmt vann på kontrakter opptil 20 år, mens det er leverandøren av varmt vann og varme som eier, bygger og drifter de nye varmesentralene. Det skjer blant annet med støtte fra Enova. Ifølge Geir Ove Rophaugen ved Bioenergi AS koster varmesentralen ved GSV rundt 13 til 14 millioner kroner.

- Både for oss og leverandørene av varmt vann og varme er disse avtalene av stor betydning. Vi får varme og vann, mens leverandøren tjener penger, sier Leiknes.

Han kan ikke si helt eksakt hvor mye Forsvaret tjener på overgangen fra strøm og olje til bioenergi, men sier det er tale om en langt mer gunstig pris per kilowattime sammenlignet med olje og strøm.

Stor betydning

Lokalt er det stor glede over at avtalen endelig er kommet på plass, ettersom det er sju år siden planene for en ny miljøvennlig varmesentral for GSV først kom på bordet. Det er firmaet Beverflis AS i Salten som har fått kontrakten på levering av flis til den nye varmesentralen ved GSV.

Neste artikkel

Går hardt ut mot strømtiltak til egen regjering: – Folk vil oppleve høyere strømpriser