Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvaret vil ha beredskapslagre for korn

Forsvarssjef Harald Sunde tar til orde for å bringe tilbake norske beredskapslagre for korn, slik at vi er bedre rustet i møte med en eventuell global matkrise.

- Mangel på mat kan destabilisere hele samfunn. Den forholdsvis lave norske egenproduksjonen av mat gjør oss sårbare hvis vi skulle bli rammet av en stor atomulykke eller andre alvorlige kriser, sier Sunde til VG. Han får støtte fra landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). - Vi importerer 50 prosent av maten vi spiser i Norge, og er helt avhengig av å øke denne andelen, sier Vedum til avisen. Norge sluttet å lagre matkorn i 1995 og avviklet beredskapslagrene for såkorn i 2002. - Nå har situasjonen endret seg. Kina er blitt netto importør av mat, og både priser og tilgang på korn er blitt mye mer uforutsigbar, blant annet på grunn av klimaendringene, påpeker Vedum. Selv om det ikke er noen umiddelbar fare for at Norge skal bli rammet av matmangel, kan vi ikke stole blindt på at import alltid kan dekke det norske kornbehovet, mener Sunde. Forsvarssjefen påpeker at matsikkerhet er en viktig del av arbeidet med å identifisere trusler mot samfunnssikkerheten i Norge. Regjeringen skal ta stilling til om Norge skal gjenopprette beredskapslagrene av matkorn, ifølge landbruksministeren. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Mattilsynet foreslår nye tiltak som kan koste opptil 2 millioner kroner