Forsvarar svine- og sauebøndene mot kritikken frå Konkurransetilsynet

– Konkurransetilsynet tolkar regelverket for snevert, når dei åtvarar svine- og sauenæringa mot å snakke om tiltak mot overproduksjon.

Historisk: Ivar F. Pettersen, seniorrådgivar ved Nibio, meiner Konkurransetilsynet ikkje har fått med seg at det i dei fleste vestlege landa er lang tradisjon for at produsentar av jordbrukssvarar kan samordne seg i arbeidet med å styre prisarbeidet. Kapittel fem i boka Norsk jordbrukspolitikk, handlingsrom i endring, har gjort greie for det. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Eg skjønnar ikkje det konkurransepolitiske grunnlaget for det Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, seier, seier Pettersen.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Fleire bønder seier økonomien har gått i feil retning