Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Første grenseoppgang mellom Norge og Russland siden 1947

For første gang siden 1947 er den første helhetlige grenseoppgangen mot Russland blitt gjennomført i nord.

Med litt mer moderne teknologi enn sist gang ligger det an til at grensemerkene nå kan fastsettes med millimeternøyaktighet. - Gjennom grenseoppgangen er det mulig få fastslått nøyaktig hvor grensa går, og vi vil blant annet få langt mer nøyaktige kart over grenseområdet, sier Trond Espelund ved Kartverkets grensekontor til nationen.no

Stort apparat

Han legger til at både norske og russiske myndigheter har vært i full sving med innmåling av koordinater, bytting av grensestolper, analyse av flyfoto og utarbeidelse av nye grensekart. Russerne har vært i gang med denne store jobben helt siden 2008. I 2009 ble Norge og Russland enige om å etablere en felles kommisjon som skulle gjennomføre en grenseoppgang av riksgrensen.

Flytende grense

Kartverket har i høst blant annet analysere den såkalte dypålen. Dypålen er det dypeste punktet i ei elv, og ifølge den opprinnelige grensetraktaten fra 1826 går grensa mot Russland nettopp i dypålen. Om lag to tredeler av riksgrensa går i Pasvikelva og Jakobselva. Flere steder har Jakobselva endret løp, og dermed har også grensa endret seg. Det betyr at et sted langs ei av elvene som for 60 år siden var russisk område, i dag kan være norsk.

Fra luften

Kartverket har flyfotografert grenseområdet, og den nærmeste tida framover skal flybildene analyseres. Slik håper verket å kunne fastsette nøyaktig hvor dagens dypål går. I partier hvor det er vanskelig å se godt nok på bildene, må fagfolk ut i felten igjen og sjekke forholdene nærmere.

Annonse

Godt fornøyd

Grenseinspektør Frode Berg ved Grensekommisariatet i Kirkenes er svært godt fornøyd med den jobben som er gjort. Han regner med at det blir en offisiell markering av den historiske grenseoppgangen i løpet av 2013. Totalt er det nå satt ned 396 nye grensemerker. Av disse er det 358 grensestolper og 23 grenserøyser. Kort grense

Grensen mot Russland er 195,7 kilometer lang, fra Treriksrøysa på Krokfjellet til grensebøyen ved utløpet av Jakobselva i Sør-Varanger kommune. Tilsammenligning er grensen mellom Norge og Finland på 736 kilometer og 1619 kilometer mot Sverige.

I alt 358 grensestolper skal byttes ut på hver side av grensen. Etter planen er alle de gule og svarte norske grensestolpene i tre nå være erstattet av nye stolper i komposittmateriale.

Ifølge hjemmesidene til Kartverket gjenstår det mye papirarbeid og analyser, og først i løpet av 2013 regner den norsk russiske grensekommisjonen med å kunne sette endelig punktum for denne omfattende jobben.

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg