Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskere vil ha tunnel på Hardangervidda for å verne rein

Hensynet til villreinen tilsier at riksvei 7 bør legges i tunnel under Hardangervidda, fastslår naturforskere.

Villreinflokkene på Hardangervidda har både denne vinteren og i fjor oppholdt seg så nær veien at fjellovergangen er blitt stengt for trafikk i flere dager. Foto: Colourbox

Villreinflokkene på Hardangervidda har både denne vinteren og i fjor oppholdt seg så nær veien at fjellovergangen er blitt stengt for trafikk i flere dager.

– Det beste både for reinsdyr og trafikanter vil være å legge riksvei 7 i én eller flere tunneler under Hardangervidda, konkluderer Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en ny rapport, skriver Bergens Tidende.

Nå har NINA-forskerne studert hvordan biltrafikken langs riksvei 7 påvirker villreinflokkene. Som et ledd i arbeidet, utført på oppdrag fra Statens vegvesen, har forskerne radiomerket villrein.

Ifølge Olav Strand, forsker i NINA, har radiomerkingen gitt et enestående innblikk i hvordan reinflokkene bruker Hardangervidda og hvordan de påvirkes av mennesker og naturgitte forhold.

Annonse

– En av hovedkonklusjonene er at riksvei 7 har en tydelig negativ effekt på dyrene. Store områder rundt og nord for veien blir ikke lenger brukt av reinsdyrene, sier han.

Stortinget vedtok i 2003 at riksvei 7 skulle brøytes og holdes åpen vintertid, men besluttet samtidig at veien kan stenges i kortere perioder av hensyn til villreinen.

Rapporten fra NINA konkluderer med at dagens ordning med midlertidig stenging bør videreføres inntil man har etablert andre og mer bærekraftige løsninger.

Neste artikkel

Statens naturoppsyn felte ulv fra helikopter i Finnmark søndag