Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskere: Lokalpolitikk styrer veibygging

Lokalpolitiske hensyn styrer hvilke riksveier det satses på, ikke den forventede trafikkveksten, fastslår to forskere.

Forskerne har funnet ut at  det investeres mest i riksveier i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget. Foto: Colourbox
Forskerne har funnet ut at det investeres mest i riksveier i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget. Foto: Colourbox

Forskerne Thor-Erik Sandberg Hanssen og Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, kommer dermed fram til samme konklusjon som to BI-professorer i 2009, skriver Aftenposten.

Den gang fastslo BI-professorene Rune Sørensen og Leif Helland at veier ble bygget der dette ga størst politisk uttelling – for å vinne velgere lokalt.

Hanssen og Jørgensen har gjort tre hovedfunn i sine undersøkelser av til sammen 83 forskjellige riksveistrekninger i Norge for perioden 2010 til 2019.

Annonse

Det ene er at det investeres mest i riksveier i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget. Et annet er altså at det i liten grad tas hensyn til forventet trafikkvekst. Det investeres altså ikke mer i riksveier hvor det forventes kraftig trafikkvekst, konkluderer de.

Forskerne har også fastslått at det ikke er slik at det nødvendigvis blir investert mer i riksveier som er farlige og «miljøfiendtlige».

Neste artikkel

Ordføreren i Småbrukarlaget bidro til stadion på matjord: – Det er med sorg i hjertet