Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskerblikk på samhandlingsreformen

Norges forskningsråd skal evaluere gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Forskningsrådet har fått i oppdrag å evaluere gjennomføringen av reformen, som innebærer at kommunene fra årsskiftet får et større ansvar for helseomsorgen.

Les også: Kommunene får fem milliarder til samhandling

Annonse

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er oppdragsgiver og har nylig konkretisert oppdraget - omtalt som følgeevaluering - i et brev til Forskningsrådet. Det er satt av 1 million kroner til arbeidet. Evalueringens formål er å innhente kunnskap underveis i planperioden for å vurdere hvordan målene for reformen oppnås. HOD lister opp en rekke «viktige problemstillinger» som skal være gjenstand for evaluering, deriblant: * Innhold i og effekt av samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (RHF). * Endringer i de kommunale helse- og omsorgstilbudene, blant annet endringer i fastlegenes rolle. * Endringer i organisering, tjenestetilbud og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten. * Effekten av de økonomiske virkemidlene. * Om tjenestene framstår som mer helhetlige og koordinerte for pasientene. Departementet understreker at Forskningsrådet plikter å gjøre oppmerksom på forhold som kan bidra til å justere og korrigere mål og virkemidler underveis i prosessen. ©NTB

Neste artikkel

Senterungdomen vil kutte EØS-midlane: – Usosialt og usolidarisk