Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker: - Fôret avgjør smaken på lammekjøttet

Kvaliteten på fôret påvirker smaken på lammekjøttet. Det beste kjøttet får du om lammet går på beite helt til det blir slaktet.

I sommer går om lag 1 million lam på utmarksbeite i Norge, og størstedelen slaktes når beitesesongen er ferdig. Utmarksbeite gir høy kjøttkvalitet, men mange bønder må likevel sluttfôre lammene før slakting for å få høyere slaktevekt.

Som det kommer fram fra forskningsprosjektet «Arktisk lammekjøtt - konkurransemessige fordeler i et nasjonalt og internasjonalt marked», påvirker sluttfôring kjøttkvaliteten for lam som kommer fra utmarksbeite.

Vibeke Lind fra Bioforsk har sett på sammenhenger mellom kjønn, diett og kjøttkvalitet.

Det viste seg å være små forskjeller på smaksegenskaper, men forskjeller i smak når det kom til skillet mellom vær- og søyelam, og spesielt da værlam som fikk raigras.

Tydelige forskjeller i smak

- Det var slående at vi kunne merke ganske tydelige forskjeller på smak allerede fra fem månedersalderen, noe som kan bety at det er noe med raigresset som fører til tidligere kjønnsmodning hos værlammene, sier Lind.

- Vibeke Lind forsker på arktisk landbruk, med hovedvekt på fôring av sau og ammeku, driftssystemer til sau og storfe og innvirkning av fôring på kjøttkvalitet hos lam.

Annonse

Det er vanlig å slakte værlam før de blir før de blir kjønnsmodne, for å unngå at de skal få harsk smak. Lammene i studien ble slaktet fem måneder gamle, mens lam som sluttfôres ofte blir eldre før de slaktes.

- Dette er ikke forskjeller en vanlig forbruker vil merke noe særlig til på lammesteik. Vi brukte et profesjonelt smakspanel, som gjorde at vi kunne slå fast smaksegenskaper ganske klart, sier Lind, som hadde forventa at forskjellene i smak kom til å gå mellom lam som fikk kraftfôr og lam som fikk surfôr, men her var det klarere forskjeller i fettsammensetningen i kjøtt.

Kjøtt av høy kvalitet

Alt lammekjøtt Lind undersøkte holdt gjennomgående høy kvalitet, men det var tydelige forskjeller i fettsyresammensetningen i kjøttet.

- En stor andel av omega-3-fettsyrer i maten er gunstig for human helse. Lam som beiter har et høyere innhold av disse fettsyrene enn lam som fôres med kraftfôr. Og jo lengre perioden med kraftfôrtildeling er, jo større er forskjellen på kjøttkvaliteten, sier Lind.

Neste artikkel

Bondelaget måtte krympe planlagt kontorbygg