Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forbrukerne vil betale ekstra for å få grønn energi

Sju av ti er villige til å betale høyere strømpris for å finansiere utbyggingen av fornybar energi.

- Det er veldig gledelig å se at så mange ønsker omlegging av energisystemet til å gjøre det mer fornybart. Det burde også være et tydelig signal til myndighetene om at man nå skal prioritere å gi tillatelser til utbygging av gode, miljøvennlige tiltak, sier fagrådgiver i fornybar energi, Håvard Lundberg, i miljøstiftelsen Bellona.

Les også: Historiens første grønne sertifikat utdelt

I undersøkelsen svarer 68 prosent at de er villige til å betale mer for fornybar energi. 25 prosent sier de ikke er villige til å betale mer, og 7 prosent er usikre.

- Det stemmer godt overens med tidligere undersøkelser som viste at en stor andel var villig til å betale 500 kroner eller mer i strømregningen hvert år hvis det gikk til utbyggingen av fornybar energi, sier Lundberg.

Ekstra ansvar hos rike land

Som et av de rikeste land i verden sier Lundberg det er viktig at Norge går foran som et godt eksempel og kutter klimagasser.

- Norge er et rikt land, vi vet at de rike landene må kutte mer av sine utslipp enn de fattige. Så vi i Norge har et ekstra ansvar, sier han.

Lundberg sier han tror mange er klare over de store klimautfordringene, men ønsker at politikerne skal ta større ansvar for å kutte utslippene.

Annonse

Tall fra TNS Gallups klimabarometer bekrefter at befolkningen blir stadig mer positiv til fornybar energi.

- Jeg opplever en større aksept for at utbygging av kraftsystemet er nødvendig både for klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping over hele landet, Aslak Øverås, Informasjonssjef i Energi Norge.

Tallene fra Nationens undersøkelse sier han er en klar støtte til Stortingets elsatsing.

- Dette er en klar støtte til el-sertifikatordningen som Stortinget innførte fra nyttår, sier Øverås.

Elsertifikater er en felles norsk-svensk ordning som skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon fra blant annet vann-, vind- og bioenergi. Ordningen fungerer i praksis ved at støtten innkreves gjennom strømfakturaen.

- Selv om kundene må betale et lite påslag for elsertifikatene, er det ikke gitt at strømregningen blir høyere, ettersom økt kraftproduksjon mest sannsynlig vil bidra til lavere strømpriser, sier Øverås.

Les mer om grønn energi i Nationens e-avis mandag 18. juni. Den kan du kjøpe her

Neste artikkel

Mener én dag med aktivitet på skytebanen kan forurense 3 milliarder liter drikkevann