Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forandring er en mulighet, ikke en trussel

Hva skal vi leve av når olja tar slutt? Spørsmålet er altså ikke hvis, men når. Norsk økonomi er i omstilling, skriver Eskil Pedersen på Landbruksbloggen.

Oljeprisfallet rammer store deler av norsk økonomi. Det betyr selvsagt ikke at norsk oljeindustri er borte i morgen, fortsatt vil olja være en viktig del av vårt næringsliv. Likevel har den siste tida vist oss hvor sårbare vi er for faktorer vi ikke kan styre selv, som den internasjonale oljeprisen.

Utvikling gir nye muligheter

Det gir mening for et land å ha flere bein å stå på. Så hva skal vi leve av etter olja? Sannheten er vel at ingen har det fulle svaret på det. De ti mest ettertraktede jobbene i 2010 eksisterte ikke 6 år tidligere. Da jeg gikk i ungdomsskolen hadde knapt noen mobiltelefon. I dag er det et uvurderlig verktøy i de fleste jobber, og i hverdagen. Dagens elever og studenter vil om få år jobbe i selskaper som ikke finnes, bruke teknologi som enda ikke har blitt oppfunnet og løse problemer vi enda ikke vet at er problemer.

Vi vet ikke alt vi skal leve av i framtida. Men vi vet noe. For eksempel at vi skal spise mat og høste av våre naturressurser. Landbruket og matindustrien er i dag en av landets desidert største og viktigste næringer. Men det er et stort potensiale som enda ikke er utløst. Regjeringen arbeider nå med en strategi for bioøkonomien. Den kan bidra til å løfte områder som kan skape flere verdier og gi Norge enda flere bein å stå på i framtida.

Les mer: Bioøkonomi er viktig for distriktene

Innovasjon for å skape flere bein å stå på

For at selskaper skal klare seg i konkurransen med andre må vi drive med innovasjon. Vi må gjøre det vi gjør i dag bedre og vi må skape marked for nye produkter. Disse forandringene kan vi velge å se på som en trussel, men først og fremst er det en stor mulighet.

I Nortura har vi nylig lansert en ny innovasjonsstrategi. Vi er mat og også mye mer. Vårt mål er å overraske markedet med innovasjonskraft og bli oppfattet som en av de mest innovative aktørene innenfor matindustrien i Norge innen 2020.

Det handler om å styrke grunnfjellsproduktene våre i det norske markedet. Det handler om å ta en posisjon på nye nisje-produkter. Samtidig vet vi at norsk mat er verdens tryggeste. Vi har svært god dyrehelse og lite bruk av antibiotika i produksjonen. Vi har unike råvarer. Det er derfor ingen grunn til at norsk mat ikke kan erobre matmarkedene i resten av verden.

Les også: Ingen "quick fix" til et bærekraftig samfunn

Mange muligheter utenfor matmarkedet

Men vi er også noe annet enn mat. Norsk hud er fremst i verden. Nortura leverer hud og skinn til verdens fremste luksusmerker som Hérmes, Hugo Boss og Prada. Den norske kua har med andre ord for lengst inntatt Champs Élysées. Også eksklusive skinnseter i verdens fremste bilmerker har sin opprinnelse fra oss. Norsk ull er nå svanemerket, som eneste ull i verden og med de konkurransefortrinnene det gir. Busser går også på biodiesel fra vår biomasse.

Annonse

Ny ideer og teknologi åpner for flere fantastiske muligheter.

Vi forsker på hvordan proteiner og fettstoff fra vår biomasse i fremtiden kan brukes til for eksempel kosmetikk, farmasi og næringstilskudd. Enzym som kombinert med teknologi gir et produkt med en høyere verdi.

Egg er et godt eksempel på at mat er mer enn mat.

Kroniske sår er en betydelig helsebelastning. En stor del av verdens helseutgifter er knyttet til behandling av disse. Det finnes i dag tre typer produkter tilgjengelig på markedet, enkle produkter(gasbind), avanserte produkter (skum o.l.) og biologiske (hovedsakelig collagen-baserte produkter). Collagen-produkter har vist utmerkete resultater og er brukt i stort omfang i USA men mer sjeldent i de offentlige helsesystemer i Europa, på grunn av kostnadene.

Eggeskallmembran har lignende egenskaper som collagen og forventes å være et veldig effektivt materiale til å stimulere sårheling til en betydelig lavere pris enn eksisterende produkter. Med dette som bakgrunn forventes slike produkter å ha potensialet til å bli den nye standard for behandling av kroniske sår og sår i fare for å bli kroniske. Dette er et eksempel som viser noen av mulighetene i bioøkonomien. Det er ressursutnyttelse på sitt beste og bidrar til mer verdiskapning.

Det finnes fantastiske muligheter i skogen, havet og i jordbruket i Norge. Omstillingen Norge skal gjennom de neste årene gir oss ekstra drivkraft for å utløse dette potensialet.

Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura

Nationen samarbeider med Norsk landbrukssamvirke om landbruksbloggen. Les flere innlegg her.

Neste artikkel

Tenk på hvordan du bruker pengene dine!