Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Folketallet øker i samiske områder

På Samefolkets dag kommer Statistisk sentralbyrå med gladnyheten at det for første gang siden 1990 har vært en økning i folketallet i de samiske områdene nord for Saltfjellet.

Dette samiske flagget var laget i Karasjok i forbindelse med feiringen av samefolkets dag i 2009. Foto: Lise Åserud / SCANPIX
Dette samiske flagget var laget i Karasjok i forbindelse med feiringen av samefolkets dag i 2009. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Det finnes ikke offisiell registrering av samer, men SSB baserer seg på statistikk knyttet til geografiske områder nord for Saltfjellet, det såkalte STN-området.

Økningen er imidlertid liten, men etter at folketallet har sunket med 15 prosent siden 1990 er utviklingen positiv. I 2011 og 2012 var det flere som flyttet til enn ut av STN-området, og i 2012 var det for første gang en liten økning i folketallet.

Forventet levealder er noe lavere for begge kjønn i de samiske bosetningsområdene enn i landet som helhet. En jente født i STN-området i 2013 kan forvente å bli 82,4 år og en gutt 77,1 år. Tilsvarende tall for Norge som helhet er henholdsvis 83,4 år og 79,4 år.

Annonse

Høsten 2012 hadde 930 elever samisk som førstespråk. Tallet på elever med samisk som førstespråk i grunnskolen holder seg stabilt. Antallet elever med samisk som andrespråk er kraftig redusert, med en nedgang på over 40 prosent siden 2005. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997