Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FN-rapport skjerper advarslene om at klimaendringer truer matforsyninger

Endringene i klimaet utgjør en alvorlig risiko for verdens matproduksjon de neste tiårene, ifølge et utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel.

Det melder avisa New York Times, som har fått tilgang til utkastet til andre del av klimapanelets nye hovedrapport. Advarslene om matproduksjonen er sterkere nå enn i forrige hovedrapport i 2007. Den gang ble det vektlagt at stigende temperaturer kan være gunstig for jordbruket i nordlige strøk. På den måten kan lavere matproduksjon i tropene oppveies. I det nye utkastet konkluderes det imidlertid med at produksjonsnedgangen i varme land trolig blir for stor til at den kan kompenseres. Resultatet kan bli at den totale produksjonen blir liggende 2 prosent under nivået vi ville hatt uten global oppvarming resten av dette århundret. I løpet av denne perioden er etterspørselen etter mat ventet å øke med 14 prosent hvert tiår. Verdens befolkning antas å vokse fra 7,2 milliarder i dag til 9,6 milliarder i 2050, ifølge FN. Andre del av hovedrapporten handler om konsekvensene av klimaendringene og offentliggjøres i april neste år. Første del, som omhandlet det vitenskapelige grunnlaget for vår kunnskap om den globale oppvarmingen, ble lagt fram tidligere i år. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Venstre og SV mener regjeringa svikter EUs klimamål