Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flertall mot EU i 67 måneder på rad

Heming Olaussen startet sin tale til landsmøte med å poengtere at i 67 måneder på rad, har et klart flertall sagt nei til EU.

- Dagens tall er 67.

Leder Heming Olaussen i Nei til EU hadde gode tall bak seg da han åpnet organisasjonens landsmøte fredag ettermiddag.

Les også: 62 prosent sier nei til EU

Søndag kan han selv bli historisk med å bli den lengstsittende leder av organisasjonen. Hvis han blir gjenvalgt.

Følg landsmøtet her

I starten av sin åpningstale dvelet Olaussen ved meningsmåler og det norske folks holdning til spørsmålet om Norge fortsatt skal si nei til medlemskap i EU.

- Fra og med juni 2010 har det klare flertallet blitt til et historisk høyt flertall! I 6 måneder på rad har nei-flertallet lagt seg på et historisk nytt og høyt nivå, slik at det på hver måling siden - i juli, august, september, oktober og november har vært minst 60 prosent av de spurte som har svart nei til EU, sier Olaussen.

Høyre-velgere

Olaussen sier det mest oppsiktsvekkende er at til og med Høyre har fått flertallet mot seg fra egne velgere. Han sier det skyldes flere ting,

- Det interessante spørsmålet å stille er; Vil dette få konsekvenser for Høyres tilnærming til EU-spørsmålet.

Olaussen forteller at Rådet i Nei til EU - stilte dette spørsmålet til Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal for tre uker siden.

- Han bedyret at Høyres EU-politikk ligger fast. Generalsekretæren forteller videre at for Høyre var det viktigste fram mot 2013 å søke regjeringsmakt. EU-saken var av underordnet karakter når han så fram mot borgerlige regjeringsforhandlinger.

Tre hovedsaker

Landsmøtet til Nei til EU skal diskutere mange faglige spørsmål i helgen, de tre viktigste er:

-Alternativer til EØS-avtalen: Finnes de?

Annonse

-Kommunevalget 2011: EØS-avtalen gjerder inn lokaldemokratiet

-EUs økonomiske krise og håndteringen av den.

EØS-debatt

Også Europabevegelsens setter EØS på dagsorden på et seminar lørdag i Oslo helgen. Leder Paal Frisvold ser få muligheter med dagens EØS-avtale.

- EØS-avtalen forplikter oss til å følge viktige beslutninger tatt i EU, uten at vi har vært med på å utforme dem. Ved å si nei til EU-medlemskap sier vi fra oss retten til å ta del i den politiske prosessen om utformingen av Europas framtid.

Likevel ser Frisvold viktigheten av å diskutere avtalen grundig

- Det er svært viktig at vi har kjennskap til avtalens muligheter og begrensninger før vi tar debatten om medlemskap. Ved folkeavstemningene i 1972 og 1994 ble spørsmålet påtvunget det norske folk. Neste gang skal vi selv være klare for den.

Frisvold viser til EUs innskuddsgarantidirektiv som vil stoppe norsk bankgaranti som et ferskt eksempel på våre begrensninger i avtalen. Det er lite som tyder på at

EU kommisjonen finner det aktuelt å særbehandle Norge.

- Jeg tror ikke norske myndigheter vinner fram. EØS-avtalen gjør at vi må akseptere et direktiv som andre legger premissene for, sier Frisvold.

Kleppa hilser

Både samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og KrF-leder Dagfinn Høybråten er tilstede under landsmøtets åpning.

Etter Heming Olaussens åpningstale skulle landsmøte debattere Eurokrisen og EUs håndtering. Innledere er Søren Søndergaard (Dansk medlem av Europaparlamentet) og Europaforsker Kate Hansen Bundt.

Neste artikkel

Fylkesleiar i Bondelaget vil ha tydelegare signal frå Arbeidarpartiet om inntektsgapet