Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere landbruksinstitutter slås sammen

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning til ett institutt fra 15. juli neste år.

– Regjeringen vil ha effektiv landbruksforvaltning og bedre bruk av forskningsmidler, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Mariann Tvete
– Regjeringen vil ha effektiv landbruksforvaltning og bedre bruk av forskningsmidler, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Mariann Tvete

Det er allerede vedtatt å slå sammen Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning til et nytt Landbruksdirektorat fra 1. juli i år.

Hovedkontor på Ås

– Regjeringen vil ha effektiv landbruksforvaltning og bedre bruk av forskningsmidler, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

Det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås med enheter i de ulike deler av landet. Det skal opprettes et interimsstyre som får i oppdrag å legge grunnlag for det nye instituttet.

Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning eies av og har styrer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. De tre instituttene har et samlet budsjett på vel 700 millioner kroner og har cirka 650 årsverk; 350 på Ås, 55 i Oslo og de øvrige i de regionale enhetene.

Norskog positiv

Norskog, som er en medlemsorganisasjon for skogeiere, støtter en samling av de landbruksfaglige forskningsmiljøene.

Annonse

– De har både overlappende og komplementær kompetanse og ved et nært samarbeid kan både forskningsfaglig kapasitet og kvalitet bli styrket, sier styreleder Anne Gjerlaugsen Delphin, til Nationen.

Hun påpeker at skogsektoren i Norge står overfor store utfordringer.

– I en slik situasjon er forskning og utvikling viktig. Vi håper derfor at fusjonen ikke er motivert av muligheter for kostnadskutt i forskningsfinansieringen, men snarere av en satsing. Norskog mener at både skognæringen og staten må bidra til økt satsing på forskning og utvikling i verdikjeden skog, sier Delphin.

Neste artikkel

Skåler for avgiftskutt for ølgründere