Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere innsjøer skadd av veisalt de siste fem årene

Antall innsjøer med oksygenfritt bunnvann som følge av veisalting har økt fra 18 til 28 i løpet av fem år. Regjeringen vil ha nye regler for få ned veisaltbruken.

Skadelig salt: Det er allerede dokumentert en god del skader på naturen etter veisalting, ifølge Miljødirektoratet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix
Skadelig salt: Det er allerede dokumentert en god del skader på naturen etter veisalting, ifølge Miljødirektoratet. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Miljødirektoratet medhold i at forurensningsloven gjelder for salting av vei. Nå starter et omfattende arbeid med å kartlegge vurdere miljøkonsekvenser og nye regler for veisalting.

Det er allerede dokumentert en god del skader på naturen etter veisalting, ifølge seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth i seksjon for lokal forurensning i Miljødirektoratet.

– Over en periode på fem år er det dokumentert en økning i antall innsjøer med oksygenfritt bunnvann fra 18 til 28. Saltsjiktningen synes også å ha blitt sterkere i denne femårsperioden, sier Tuseth.

Rammer fisken

Hun viser videre til at i laksefiskførende vassdrag er det dokumentert påvirkning på fiskens forplantingsevne og på utvikling av egg.

Veigrøfter har svært høye nivåer av kobber som stammer fra bremseklosser. Bruk av salt øker utvasking av kobber fra veigrøftene.

– Det er påvist at flere innsjøer som ligger nærme vei viser høye konsentrasjoner av kobber, sier Tuseth.

Salt fortrenger også viktige næringsstoffer i jorden, og fører også til at jordsmonnet tørkes ut.

Sviskader på vegetasjon

Annonse

– I tillegg vil grunnvannet kunne få økte verdier av tungmetaller, siden jorden får redusert evne til å binde disse, sier Tuseth.

Undersøkelser utført i fire målestasjoner viser at grunnvannet påvirkes av veisalt i hele grunnvannsmagasinets dybde.

– Det er også dokumentert omfattende sviskader på vegetasjon som vokser nærme vei, både på grunn av sprut fra veien og saltopptak via røttene, sier Tuseth.

Forgifter beitedyr

I Nationen for ei uke siden etterlyste en rekke miljøaktører mer kontroll og regler for bruk av veisalt. Et større antall sauer er forgiftet av veisalt i Gudbrandsdalen.

Miljødirektoratet sier de i arbeidet framover også vil vurdere bruken av veisalt som støvbindere sommerstid. De ønsker ikke å kommentere den konkrete forgiftningssaken i Sel før de har innhentet flere opplysninger i saken. Så langt er ni husdyr funnet døde etter å ha spist salt de har funnet i veikanten.

Neste artikkel

Stortingspresidenten trekker seg etter pendlerboligsaken