Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fiskere og Naturvernforbundet allierer seg mot gruveavfall i fjorden

Fire fiskerorganisasjoner allierer seg med Naturvernforbundet om en kraftig advarsel mot å prioritere gruver før fisk.

Den sjeldne alliansen består av Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Kystfiskarlag og Naturvernforbundet.

Les også: Nordiske regjeringer vil ta kontroll med mineralverdiene

Sammen rykker organisasjonene ut med en kraftig advarsel til de rødgrønne i en kronikk i avisa Fiskaren onsdag.

Budskapet er klart: Regjeringen må prioritere fisk foran gruveindustriens interesse for å dumpe gruveavfall i norske fjorder.

- Skal Norge fortsatt være en stor og viktig internasjonal leverandør av trygg sjømat er vi helt avhengig av et rent hav- og fjordmiljø, intakte gyte- og oppvekstområder og produktive økosystem, skriver interesseorganisasjonene.

Knallhard nøttTirsdag skrev Nationen at spørsmålet om fjorddeponier for fjordavfall er brennhett i regjeringen. Striden skal i disse tider avgjøres på statsministerens kontor. Ap og Sp er utålmodige etter å gi klarsignal for sjødeponier, men SV stritter imot. Partiet vil skyve avgjørelsen fram i tid, og utrede konsekvensene grundigere.

Les også: Rødgrønn uenighet om sjødeponi kan stoppe gruver

Regjeringens generelle linje får direkte konsekvenser for behandlingen av konkrete saker. Først i køen står Miljøverndepartementets behandling av Nordic Minings ønske om å dumpe avfall i Førdefjorden.

Striden går ikke bare mellom regjeringspartnerne, men også mellom departementene. Fiskeri- og kystdepartementet skriver i et brev til Miljøverndepartementet at regjeringen har for lite kunnskap til å si ja til sjødeponi i Førdefjorden. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell står dermed i partnerskap mot næringsminister Trond Giske (Ap), som vil gi Nordic Mining en midlertidig utslippstillatelse basert på fjorddeponi.

Annonse

Sterke interesserFiskerorganisasjonene og Naturvernforbundet viser i sin kronikk til at det er søkt om utslipp blant annet Førdefjorden og Repparfjorden, i tillegg til en kraftig økning av utslippene til Ranfjorden og Bøkfjorden.

- Alle disse søknadene omfatter utslipp av flere millioner tonn gruveavfall per år. I tillegg til gruveavfall, omfatter søknadene også utslipp av betydelige mengder skadelige kjemikalier, og til dels tungmetaller.

Organisasjonene mener utslippene er problematiske både med hensyn til fisk og internasjonalt regelverk. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord.

Les også: Åpner for et «Statmin» i mineralnæringen

- Utslippene er omsøkt i gyteområder for torsk og i nasjonale laksefjorder. I tillegg ligger flere av de omsøkte utslippene nær fiskeområder og havbruksanlegg, skriver de.Organisasjonene skriver at det for tiden er et stort politisk press for å innvilge utslippssøknadene. De advarer mot de rødgrønne mot å gi etter for press.

- Uakseptabelt- Vi konstaterer at EU avsluttet sitt siste sjødeponi for gruveavfall i 2003, og at land som Kina, USA, Australia, Brasil og Canada i praksis nå har forbudt sjødeponi. FN er også tungt engasjert i arbeidet for å få utslipp av gruveslam fra landsiden inn under like sterk kontroll som dagens internasjonale regelverk for utslipp i åpent hav.

- Etter vår oppfatning vil det være både oppsiktsvekkende og uakseptabelt, dersom regjeringen legger opp til at norsk gruvevirksomhet skal ha svakere miljø- og utslippskrav enn det som er normen internasjonalt.

Avgjørelsen om sjødeponier fattes i forbindelse med regjeringens mineralstrategi, som er ventet på nyåret.

Neste artikkel

Flere medier: Sandra Borch blir landbruksminister