Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fire av ti oslofolk vil flytte fra byen

Også blant byfolket lever drømmen om å flytte til mer landlige omgivelser. Osloparet Eva og Karl-Kristian Waaktaar-Kahrs har nettopp realisert drømmen og flyttet fra hovedstaden til Vågå.

Mange ønsker å bo på et mindre sted enn der de faktisk bor, viser Nationens distriktsbarometer. Et representativt utvalg har tatt stilling til om de vil bo i storby, småby, tettbygd strøk, småbruk eller på et øde sted, og trenden er klar: Mange vil ha mindre asfalt og mer landlige omgivelser. Oslofolk vil vekk

Det er særlig befolkningen i landets større byer som vil komme seg ut og vekk. 37 prosent av Oslos befolkning ønsker ikke å bo i en storby, og blant innbyggerne i norske byer med over 50.000 innbyggere vil 27 prosent egentlig bo i et tettbygd strøk, på et småbruk eller i et øde område.

Dragningen er derimot ikke like stor andre veien. Blant befolkningen som i dag bor på landsbygda, i et tettsted eller i en by med mellom 5000 og 50.000 innbyggere, ønsker henholdsvis bare 6, 8 og 9 prosent å flytte til storbyen.

Alder viktig

Blant dem som vil flytte fra bygda til byen, finner vi først og fremst ungdommen. De som er 30 år eller yngre vil i 32 prosent av tilfellene bo i storby, mens bare 15 prosent vil bo i tettbygd strøk. Dette endrer seg gradvis med alderen, og blant de over 60 er situasjonen motsatt: 13 prosent vil bo i storby, mens 35 prosent ønsker å bo i et tettbygd strøk.

Fra by til bygd Eva og Karl-Kristian Waaktaar-Kahrs er slikt sett tidlig ute. De er begge 27 år gamle og er født og oppvokst i Oslo, men i går var de i ferd med å pakke ut flyttelasset i fjellbygda Vågå.

- Vi har vært samboere i åtte år og har de siste tre årene startet en prosess for å orientere oss ut av storbyen, sier Eva.Etter at sønnen Tobias ble født for ett år siden ble det fortgang i flytteplanene.

«Om du kunne velge fritt, uten økonomiske eller andre hensyn, hvor ville du helst bodd? I en storby, småby, tettbebygd strøk, på et småbruk eller i et øde område?»

Annonse

- Først satset vi på et sted i en radius på en times reise fra Oslo. Men søsteren min, som bor i Vågå, mente vi burde ta steget fullt ut og heller velge Ottadalen, sier Eva.

I første omgang har paret valgt å leie seg bolig i kommunesenteret Vågåmo.

- Her har vi begge fått jobber som lærere i grunnskolen, og Tobias har fått plass i en gardsbarnehage. Begge deler har vært avgjørende for at vi valgte Vågå, sier paret.

Forlater «dødens bygård» I flere år har paret vært naboer til det som kalles «dødens bygård» på Torshov, der det har vært en rekke ran og drap. Siden mars har paret skrevet en blogg, www.vågåflytte.com, der de skildrer både årsakene til at de ville bort fra byen og hvordan de har taklet de forskjellige utfordringene som følger med på lasset. Tips om rydding, flytting, barnehageplass og jobbsøking følger med, og tross diverse utfordringer underveis er det liten tvil om at de gleder seg.

- Det skal framover bli herlig å oppleve ren natur, stillhet og et spennende bygdeliv, sier Karl-Kristian, som ved siden av lærerjobben skal studere videre med Vågå som base.

Nå gleder den lille familien seg til to uker med ferie - helt uten planer.

- Da skal vi bli bedre kjent med bygda. Vi har siden mars hatt en egen blogg om flytteprosessen vår fra Oslo til Vågå, og gjennom den allerede fått en del kontakter i bygda, sier Eva.

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen