Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får ikke hogge i egen skog

Ole Kristian Nyhus i Øyfjell i Vinje må på kurs før han får levert tømmer til AT Skog.

Standarden for «Levende skog» har skapt hodebry for den erfarne skogeieren i Telemark. Før jul ville han melde inn en tømmerdrift, men AT Skog takket nei.- Nå har de laget nye regler slik at jeg må ha kurs for å få lov til å hogge i egen skog. Jeg har ikke vært på det kurset, og da må jeg ha en mentor. Det er en som har vært på kurs og som vet hvor og hvordan en kan hogge, sier Nyhus til NRK.no.Nyhus ser det nye regelverket som unødvendig byråkrati og mener kurset er helt unødvendig.- Når det blir slik at jeg må leie inn en mann for å godkjenne det jeg skal hogge, som tilfeldigvis har vært på kurset, da synes jeg det har gått for langt, sier Nyhus.Standarden «Levende Skog» ble utarbeidet av skogeier- og skogvernsiden i fellesskap i 1998 og setter krav for bærekraftig skogbruk på alt norsk skogareal. Avtalen skulle fornyes i fjor sommer, men forhandlingene strandet på grunn av uenighet om planting av fremmede treslag i norsk natur. Men selv om en ny avtale fortsatt ikke er klar, holder tømmernæringa fast på kravet om kurs for å sikre bærekraftig hogst. I Agder og Telemark har 2.000 skogeiere tatt kurset, består av en teorikveld og en halv dag på befaring. Kvalitets- og miljøleder Tron Olav Tinnes i AT Skog har likevel forståelse for at Nyhus reagerer på reglene. - Det er en utfordring mange ganger, men for at AT-Skog og andre som omsetter tømmer skal selge dette til best mulig pris så er det slik at det dessverre følger med en del ting som folk kan oppfatte som byråkratisk i enkelte tilfeller, sier Tinnes til NRK.no.

Er et samarbeidsprosjekt mellom skogbruk, skogindustri, fagbevegelse, friluftslivsorganisasjoner og miljøorganisasjoner for å fremme et bærekraftig skogbruk med god balanse mellom de tre aspektene skogproduksjon, miljøvern og sosiale interesser.

Annonse

Neste artikkel

Forventer rekordstor skogplanting