Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får gratis bussertifikat

Mange distrikter skriker etter bussjåfører. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg i Hordaland innfører i høst gratis bussjåførutdanning.

- For å løse den prekære mangelen på bussjåfører i fylket, har Hordaland fylkeskommune bevilget to millioner kroner til opplæring av nye sjåfører, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

Hun er dermed først ute i Norge med å tilby gratis utdanning for bussjåfører. Mangelen på bussjåfører er i ferd med å bli et problem i store deler av landet.

2000 nye sjåfører

Ifølge nye tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) trenger bussnæringen årlig mellom 1500 og 2000 nye sjåfører. I fjor fullførte i underkant av 300 personer grunnutdanningen som er nødvendig for å få kompetanse som bussjåfør.

Leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide (KrF), er bekymret over utviklingen og etterlyser en mye mer aktiv politikk for å sikre rekruttering til bussjåføryrket.

En fersk undersøkelse viser også at over halvparten av innbyggerne i distriktene er misfornøyd med kollektivtilbudet der de bor, og mange ønsker flere bussruter.

- Kollektivtrafikk med buss utgjør stammen i det lokale kollektivtilbudet i store deler av landet. Flere bussjåfører er helt nødvendig for å skape et bedre kollektivtilbud, særlig i distriktene, sier Hareide.

Stor kollektivreform

Hordalands tilbud om gratis bussertifikat for sjåførene kommer samtidig som fylkeskommunen er i ferd med å gjennomføre en stor kollektivreform.

- Skal vi lykkes er vi avhengig av flere bussjåfører. Dette er et politisk tiltak for å styrke rekrutteringen, sier Selsvold Nyborg.

Hun viser til at fylkeskommunen har de ressursene som er nødvendig for å tilby en slik opplæring.

Annonse

- Vi finner det riktig å prioritere tiltaket i denne situasjonen. Mangel på bussjåfører skal ikke få hindre reisende som ønsker å ta bussen, sier Selsvold Nyborg.

Starter i høst

Bevilgningen innebærer at 20-25 aktuelle bussjåførkandidater allerede i slutten av oktober i år vil kunne sette seg på skolebenken for en 11 uker lang opplæring som skal kvalifisere dem til sertifikat som bussjåfør.

Høye utdanningskostnader utgjør i dag en barriere for rekrutteringen av nye bussjåfører. Nye og strengere kompetansekrav til yrkessjåfører innebærer at de som søker seg til yrket må betale 80.000 - 100.000 kroner for å bli sertifiserte. Utdanninga kvalifiserer ikke til studielån.

Glede i bussnæringen

Bussnæringen hilser det tilbudet velkommen.

- Vi har over tid slitt med å få rekruttert nok sjåfører. En av grunnene er nye krav til opplæring som har økt kostnadene for dem som vil ta førerkort for buss. Vi ser derfor svært positivt på fylkeskommunens tiltak der nye sjåfører blir tilbudt bussertifikatet så å si gratis, sier administrerende direktør i Tide Buss, Jostein Hatlebrekke.

Han regner med at behovet for sjåfører ikke blir mindre i tiden framover, og håper gratis bussjåføropplæring er et tiltak som også kan videreføres.

Opplæringstilbudet er et samarbeid mellom opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Skyss, NAV, Tide, Nobina og Modalen

Eksingedalen Billag.

Etter fullført opplæring vil de nye sjåførene kunnet velge hvilket busselskap de ønsker å arbeide for.

Neste artikkel

Kan ikke leve med forfallet