Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FAO-direktør lar seg berolige av nye tall for globale matpriser

FAOs matprisindeks har stått på stedet hvil i august.

Ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO er de oppdaterte tallene beroligende, men organisasjonen maner likevel til aktsomhet.

- De nåværende prisene rettferdiggjør ikke å snakke om noen matkrise i verden. Men det internasjonale samfunnet kan og bør arbeide for å roe ned markedet, sier José Graziano da Silva, generaldirektør i FAO, i en pressemelding.

Les også: FAO-direktør: - Vi må unngå å skape panikk i matmarknaden

Matprisindeksen for juli gjorde et hopp på seks prosent sammenlignet med den foregående måneden. Den hadde da sunket tre måneder på rad.

Verdens samlede kornproduksjon forventes ifølge de seneste FAO-prognosene å havne på 2295 millioner tonn, noe som er 2,2 prosent lavere enn kornproduksjonen i 2011.

Les også: Oxfam: Ekstremvær fører til økte matpriser

Annonse

Prisene i verdensmarkedet på korn, matolje og fett har holdt seg stabile i august, mens sukkerprisen har sunket kraftig. Prisene på både kjøtt og meieriprodukter har forblitt høye.

FAO bemerker at prisene på korn har ligget høyt gjennom første halvdel av august, på grunn av dårlige maisavlinger i USA og lite hvete i Russland, men etter at det er kommet mer regn i USA og løfter fra Russland om at landet ikke vil legge begrensinger på hveteksporten, har prisene flatet ut i siste halvdel av august.

Les også: Verste britiske hvetehøst siden 1970-tallet

Sett i et lengre tidsperspektiv, ligger matprisindeksen fortsatt høyt, men er likevel 25 poeng inger toppnivået fra februar 2011.

Matprisindeksen er et mål på den månedlige forandringen i globale matpriser, basert på et utvalg matvarer.

Neste artikkel

Rask heving av inntekta kan gi bismak for bønder