Fagfolk avviser jordflytting – fryktar svekka jordvern

Både fagrapporten og bondetoppar avviser jordflytting som jordverntiltak. Rapporten ser få behov for nye tiltak og seier det står på politisk vilje.

Eit av tiltaka som er vurdert er jordflytting. Det får tommelen ned som jordverntiltak og blir ikkje anbefalt å nytte i samband med private utbyggingsprosjekt. I samferdselsprosjekt opnar rapporten for å «samle erfaringar» med jordflytting, men då som eit siste alternativ.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

6 mnd fra 849,-

Helg+Digital

Bestill

6 mnd fra 899,-

Komplett

Bestill

6 mnd fra 1 049,-

Neste artikkel

Fleirtal mot datasenter på matjord: – Folk ser galskapen