Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre ledige stillinger

På ett år ble det 6.500 færre ledige stillinger i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er særlig i privat sektor at det er blitt vanskeligere å få jobb.

NAV har færre ledige stillinger å tilby i dag enn det var for ett år siden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
NAV har færre ledige stillinger å tilby i dag enn det var for ett år siden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

SSB-tallene som ble lagt fram onsdag, viser at det ved utgangen av mars i år bare var 61.000 ledige stillinger. I arbeidstakerorganisasjonen YS er man bekymret over utviklingen.

– Dette er dessverre en tendens vi har sett det siste året, hvor vi har måttet bistå uvanlig mange medlemmer i forbindelse med omstillinger, nedbemanninger og oppsigelser, sier 1. nestleder Arnfinn Korsmo i YS-forbundet Negotia.

Forbundet er det største i YS-forbundet i privat sektor og har 21.000 medlemmer i små og store bedrifter i alle bransjer. Korsmo er spesielt kritisk til at det i enkelte bedrifter har vært eksempler på det han kaller spleiselag, hvor toppledelsen har mottatt «saftige lønnsoppgjør og bonuser».

– Det er ikke bra. Spesielt når dette finansieres gjennom oppsigelser av vanlige arbeidstakere, sier Korsmo. Han mener staten, som eier i en rekke store bedrifter, må ta ansvar og bidra til å opprettholde arbeidsplasser.

Helsesektoren

Negotias medlemmer innehar blant annet stillinger som grupperes under betegnelsen forretningsmessig tjenesteyting. Her har det blitt 2.000 færre ledige stillinger fra første kvartal 2013 til tilsvarende kvartal i år. I gruppen inngår blant annet vikarbyråer, vakttjenester, rengjøring og reiseliv. Gruppen har likevel den høyeste prosentdelen ledige stillinger med 5,3 prosent.

Annonse

Totalt utgjorde antall ledige stillinger 2,3 prosent av det samlede antallet stillinger i Norge ved utgangen av mars. Året før var denne prosentdelen 2,7 prosent. Innenfor omsetning og drift av fast eiendom falt prosentdelen fra 2,1 til 1,3.

Samtidig viser SSBs statistikk at det var mange ledige stillinger i helsesektoren. Innenfor området helsetjenester var det 5.500 ledige stillinger, mens det var 7.600 ledige jobber innenfor pleie og omsorg i institusjoner.

26 prosent fall

Tallene fra SSB samsvarer med en oversikt fra søkemotoren Rubrikk.no som er en frittstående aktør i den norske mediebransjen. Søkemotoren fanger opp de fleste ledige stillinger som utlyses på internett.

Oversikten viser at det i mai var blitt 7.500 færre ledige stillinger det siste året her i landet, melder NRK. Bare den siste måneden er nedgangen i antall ledige jobber på 26 prosent.

Neste artikkel

Kjøttbedriften Finsbråten legges ned