Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-tanker: En utfordring til Ap

EØS-avtalen ble inngått for å ha fri flyt av arbeidskraft mellom europeiske land, ikke fri flyt av kriminalitet, skriver ukas EU-skribent i Nationen, Frp-leder Siv Jensen.

Med det som utgangspunkt er det duket for store endringer i hvordan EØS-landene samarbeider for å bekjempe kriminalitet.

Norsk europadebatt endres stadig. Under den rødgrønne regjeringen har debatten vært fraværende på grunn av dens standpunkt i spørsmålet. Det har også gjort at særlig Arbeiderpartiet har vært livredde for å starte debatten om hvilke deler av EØS-avtalen som bør endres.

Frp er en forsvarer av EØS-avtalen. Det er ikke mulig å se aktuelle alternativer i dag, gitt at vi er avhengig av å eksportere varer til EU-landene. Det betyr ikke at vi automatisk forsvarer enhver detalj i avtalen. Tvert imot.

Norges økonomiske særstilling vil utfordre forholdet til EU og EØS i framtiden. Norge skiller seg ut i dagens europeiske virkelighet. Det er et svært attraktivt land å reise til for arbeidsledige europeere. Det er i seg selv ikke et problem. Norge har mange ledige jobber som vi trenger ledige hender til.

Gjennom å være beskyttet av EØS-avtalens rammer om fri flyt av arbeidskraft kan kriminelle fritt operere i Norge. Vernet mot å bli utvist og få innreiseforbud er meget høyt. Altfor høyt etter Frps vurdering. Det er ingen grunn til at en kriminell tysker, polakk eller bulgarer bør ha vern mot utvisning.

Mens personer utenfor EU-området blir utvist og dermed ilagt innreiseforbud om de begår straffbare handlinger med strafferamme over tre måneder, er EU-borgere nesten umulig å utvise. For å kunne utvise EØS-borgere, må det nemlig foreligge «tungtveiende hensyn til offentlig orden». I praksis betyr det at de har immunitet mot utvisning.

Aftenposten har fortalt hvilke utslag dette gir i den virkelige verden. Avisen skrev om hvordan en britisk statsborger med flere narkotikadommer og vold på rullebladet, ikke kunne utvises. EØS-avtalen vernet ham. Det gir ingen mening.

Her er noen av skribentene du møter det neste året: Nikolai Astrup (Høyre), Paal Frisvold (Europabevegelsen), Audun Lysbakken (SV), Marte Gustad Iversen (Ungdom mot EU), Siv Jensen (Frp), Liv Signe Navarsete (Sp), Ninni Høver (Europeisk ungdom) Jonas Gahr Støre (Ap), Knut Arild Hareide (KrF), Trine Skei Grande (Venstre) og Heming Olaussen (Nei til EU).

Annonse

Antall utlendinger i norske fengsler stiger. Fra 2006 til 2012 har antall innsatte utlendinger blitt fordoblet. Av de om lag 3000 innsatte i norske fengsler er vel 1000 i dag utlendinger. På toppen av den utenlandske fangestatistikken troner Litauen, Polen, Romania og Nigeria. Av de utenlandske fangene i norske fengsler er 41 prosent fra Øst-Europa.

Det grenser til det parodiske at ansvarlige norske myndigheter forventer å bli tatt alvorlig når de forsvarer bostedsløse EU-borgeres rett til å tigge i Norge - og sier det ikke er noe de kan gjøre for å sende tiggerne ut av landet.

Mens det i Norge er politisk ukorrekt å utfordre de negative sidene ved EØS-avtalen, er dette en ordinær debatt i våre naboland. En rekke land har engasjert seg for å endre oppholdsdirektivet, som gir EU-borgere vern mot utvisning.

Den tidligere danske integrasjonsministeren Søren Pind (V) argumenterte sterkt for at kriminelle EU-borgere burde kunne utvises. Det samme har David Cameron gjort i Storbritannia.

Det er vanskelig å se for seg et moderne Europa uten samarbeid mellom landene. Handelsbarrierer må bygges ned og vi har mange fordeler av å samarbeide på tvers av landegrensene. Men når samarbeidet misbrukes av kriminelle, og politikken tvinges til å abdisere for et fjernt direktivbyråkrati, må vi tørre si stopp. Uansett om man er for eller mot EU. Det er en utfordring til Arbeiderpartiet.

Siv Jensen er leder i Fremskrittspartiet.

Neste artikkel

Forbi 100-dagersplanen: Slik forbereder Støre neste fase