Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU og Norge har satt årets fiskekvoter

Etter flere runder med forhandlinger er Norge blitt enig med EU om årets fiskekvoter i Nordsjøen og Skagerrak.

Avtalen om forvaltningen av fellesbestandene ble undertegnet klokken 6.30 fredag morgen i Irland, sier Norges forhandlingsleder Ann Kristin Westberg til NTB. - EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har i fellesskap tatt nye steg for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) i en pressemelding. - Fiskeriforhandlingene med EU omfatter flere vanskelige elementer, men det har i år vært et godt samarbeidsklima, og vi har fra begge parter vist stor vilje til å finne løsninger, sier Berg-Hansen. Bytter kvoter

Ett av punktene som kompliserte forhandlingene, er en ordning med bytte av kvoter. Norge tilbyr EU torskekvoter i Barentshavet som EU kompenserer med kvoter til norske fiskere i Unionens farvann. - Byttebalansen er en utfordring på grunn av rekordhøy torskekvote i Barentshavet, og det har vært vanskelig å finne tilstrekkelige og reelle kvoter for norske fiskere i EUs farvann. Vi har likevel klart å finne en akseptabel balanse, mener Berg-Hansen. EU er samtidig en komplisert forhandlingspartner ettersom det er 27 land som skal være enige. Forhandlingene har gått over flere runder, og ettersom det ikke var noen enighet ved nyttår, ble det da satt foreløpige kvoter både i EU og Norge. Vanskelig makrell

Årets torskekvoter er satt på samme nivå som i fjor, mens det blir økning i kvotene på blant annet nordsjøsild og sei. Norge og EU er også enige om makrellkvoter for 2013. Men makrellfisket i Nordsjøen er fortsatt et vanskelig tema i forholdet til Færøyene og Island. Etter at makrellen endret gytemønster, har Island og Færøyene etter norsk syn mangedoblet sitt uttak av makrell, uten at dette er avtalt med Norge og EU. - Vi undersøker situasjonen nøye og skal bestemme oss for videre skritt som har som mål å sikre bærekraftig makrellfiske, sier fiskerikommissær Maria Damanaki. Utkast

Annonse

Norge og EU er også blitt enige om økt innsats mot utkast av fisk, en praksis som tærer på allerede pressede fiskebestander. Norge og EU er blitt enige om å nedsette en arbeidsgruppe «som skal samle og systematisere utviklingen av mer selektive fiskeredskaper», melder Fiskeridepartementet. EU jobber samtidig med å få til et utkastforbud, noe Norge har hatt i 25 år. (©NTB)

Neste artikkel

Fisken er ikke et spiskammer i en matkrise