Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU får beholde forbud mot selprodukter

Verdens handelsorganisasjon mener EUs importforbud mot selprodukter er i strid med handelsreglene slik det er utformet nå. Men et forbud er likevel berettiget, fastslås det.

EU har siden 2010 i praksis hatt forbud mot import av selprodukter, noe som fikk både Norge og Canada til å klage EU inn for WTO for to år siden. Nå har WTOs ankeorgan bekreftet at et importforbud av moralske hensyn er berettiget. Dermed kan forbudet etter alt å dømme bestå. Foto: Svein Hammerstad / NTB scanpix
EU har siden 2010 i praksis hatt forbud mot import av selprodukter, noe som fikk både Norge og Canada til å klage EU inn for WTO for to år siden. Nå har WTOs ankeorgan bekreftet at et importforbud av moralske hensyn er berettiget. Dermed kan forbudet etter alt å dømme bestå. Foto: Svein Hammerstad / NTB scanpix

EU har siden 2010 i praksis hatt forbud mot import av selprodukter, noe som fikk både Norge og Canada til å klage EU inn for WTO for to år siden.

I november i fjor slo handelsorganisasjonen fast at selforordningen ikke er mer handelsrestriktiv enn nødvendig. EU fikk bruke hensynet til folks moralske oppfatning om dyrevelferd som årsak til forbudet.

Nå har WTOs ankeorgan bekreftet at et importforbud av moralske hensyn er berettiget. Dermed kan forbudet etter alt å dømme bestå.

Strid om regelanvendelse

Fullt nederlag ble det likevel ikke for Norge og Canada. WTO fastslår at importforbudet er i strid med internasjonale handelsavtaler slik det er utformet i dag, og ber om at det blir endret slik at det kommer i overensstemmelse med disse reglene.

EU-forbudet rammer produkter fra kommersiell fangst i Norge og tre canadiske provinser, men har unntak for urfolksfangst, noe som åpner for import av selprodukter fra Grønland. WTOs ankeorgan fastslår at dette er i strid med reglene om ikke-diskriminering.

Samtidig konkluderer ankeorganet med at EU ikke har gjort nok for å vise at importforbudet er nødvendig av moralske grunner.

Ankeorganets avgjørelse er endelig.

Norge ber om opphevelse

Regjeringen ber EU om å oppheve reglene som etter WTOs bedømmelse er regelstridige.

– Det er nå fastslått at EU ikke kan innføre vilkårlige tiltak på denne måten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Annonse

Utenriksminister Børge Brende (H) vedgår på sin side at det ikke ble full seier for Norge og Canada.

– Vi er fornøyd med at ankeorganet har konkludert med at EUs regler for handel med selprodukter er i strid med WTO-regelverkets grunnprinsipper om ikke-diskriminering, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle anførsler for øvrig, sier han.

Politisk floke

Selstriden har vært en floke i forholdet mellom Norge og EU. Unionens mål er å begrense seljakten, og EU og mener det er folkelig støtte for dette i Europa.

Både Norge og Canada står derimot fast på at selfangsten er bærekraftig og forsvarlig forvaltet.

– Forbudet mot selprodukter i EU er et politisk tiltak som ikke har noen basis i fakta eller vitenskap, sier Canadas fiskeriminister Ed Fast.

Dyrevernere er på sin side begeistret.

– Vi applauderer WTO for å opprettholde betydningen av offentlig moral i internasjonal handel og EU for å ha tatt et prinsipielt standpunkt mot umenneskelig slakt av sel, sier Sonja Van Tichelen i organisasjonen IFAW.

Neste artikkel

EU sier ja til Bayers oppkjøp av Monsanto