Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU bremser kampen mot kugalskap

Sykdommen er så godt som utryddet i Europa, mener EU-ledelsen.

- EU har hatt stor framgang i sin kamp med BSE (også kjent som kugalskap, red.anm.), og vi er omsider på nippet til å utslette hele sykdommen innad i EU, sier EUs helse- og forbrukerkommisær John Dalli i en pressemelding.Ifølge nyhetsbyrået AFP ble det bare oppdaget 67 tilfeller av kugalskap i EU i fjor. Alle disse skal ha vært hos eldre kyr som kan ha blitt infisert for lenge siden. Det er på denne bakgrunnen EU nå foreslår å lempe på mottiltakene.EU-ledelsen foreslår blant annet å avvikle ordningen med systematisk nedslakting av hele besetninger hver gang det oppdages kugalskap-smitte hos én ku. Strenge krav

Siden den verste kugalskap-panikken på 90-tallet har EU hatt strenge regler for å håndtere sykdommen:- All import av storfekjøtt fra Storbritannia har vært strengt forbudt.- Når smitte er blitt oppdaget, har alle kyr født i de tolv månedene før eller etter den syke kua blitt slaktet. Det samme gjelder alle kyr som kan ha spist samme mat som kua.-All foring av dyreprotein til gressetere er forbudt. Det er også forbudt å fore gris og kylling med dyreprotein.Noen av tiltakene vil opprettholdes, men mange skal bort.

I tillegg til å skjære ned på nedslaktningen, vil EU-kommisjonen vil blant annet oppheve forbudet mot å fore kylling med gris og gris med kylling. De vil dessuten tillate at kyr fra besetninger der det har forekommet smitte, blir brukt i matproduksjon, så lenge de tester negativt på kugalskap.

Kugalskap, også kjent som bovin spongiform encefalopati (BSE), er en hjerne-/nervesykdom som først ble oppdaget hos kyr i Storbritannia i 1986.

Annonse

Forslagene er overlevert til EU-parlamentet. Godtas de der, vil de gå videre til EU-landenes landbruksministre for endelig godkjenning.

Glade bønder

Den europeiske bondeorganisasjonen Copa-Cogeca er fornøyd med tiltakene, men etterlyser også en økning i aldersgrensen for kugalskap-testing. Det vil ifølge dem bety millioninnsparinger for bøndene.- EU-tallene viser at siden grensen ble hevet til 48 måneder i 2009, har kostnadene allerede gått ned fra 14,15 millioner euro (113 millioner kroner) i 2008 til 9,91 millioner euro (79 millioner kroner) i 2009, sier Copa-Cogecas generalsekretær Pekka Pesonen til nyhetsbyrået Reuters.

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger