Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU blinker ut CO2-lagring i Norge som nøkkelprosjekt 

CO2-lagring under havbunnen på norsk sokkel har fått status som prioritert prosjekt i EU. Det kan gjøre det lettere å få økonomisk hjelp fra EUs pengekasse. 

– Disse prosjektene er spesielt viktige for kraftintensiv industri som en måte å redusere CO2-fotavtrykket på, sier EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Foto:  Georges Boulougouris
– Disse prosjektene er spesielt viktige for kraftintensiv industri som en måte å redusere CO2-fotavtrykket på, sier EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete. Foto: Georges Boulougouris

Det er Statoils plan om å lagre CO2 fra utslippskilder i Nederland og Storbritannia som nå får tommel opp i Brussel.

Statoils idé er at CO2-en kan fraktes til et mottaksanlegg på Kollsnes i Hordaland. Derfra kan den sendes med rør ut i havet og pumpes ned i et reservoar dypt under havbunnen på Smeaheia øst for Troll-feltet.

Det er den samme løsningen som etter planen skal brukes til å lagre CO2 som fanges ved norske industrianlegg.

Les også: Norge kan ikke være gratispassasjer i europeisk samarbeid, advarer europaministeren

Samarbeidsprosjekter

Statoil-planen er ett av i alt fire prosjekter for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, som denne uka ble ført opp på EUs liste over «prosjekter av felles interesse» innenfor energipolitikken.

Det er første gang CCS-prosjekter er tatt med her, påpeker EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.

– Disse prosjektene er spesielt viktige for kraftintensiv industri som en måte å redusere CO2-fotavtrykket på, sier han.

Forutsetningen for å komme med på listen er at prosjektet innebærer samarbeid mellom minst to land. Statoils plan er å lagre CO2 fra industri på Teesside i Storbritannia og fra gasskraftverket Magnum i Nederland.

Les også: EU varslar sterkare satsing på sosiale rettar

Lover ikke penger

Annonse

Statusen som prioritert EU-prosjekt skal først om fremst leses som et tydelig signal om politisk støtte, og ikke som et løfte om pengehjelp, understrekes det fra EU-kommisjonens side.

Men prosjektene på listen er alltid kvalifisert for EU-finansiering, og de har prioritert tilgang til hjelp fra Den europeiske investeringsbanken (EIB). Det finnes også flere andre støtteordninger innenfor EU-systemet som kan bidra til å finansiere fangst og lagring av CO2.

Skyhøye kostnader har gang på gang fått CCS-prosjekter til å strande, og i høst har det også vært mye uro rundt de norske planene.

Les også: EU truer Polen med bøter for hogst av urskog

Store kostnader

Norge har som mål å få på plass minst ett fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2. Men da statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram, ble det skapt betydelig tvil om regjeringens vilje til å gjennomføre prosjektet.

I budsjettforslaget er støtten til videre utredning kuttet med nesten 95 prosent. Dette er ikke endret i budsjettenigheten med Venstre og KrF.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har anslått at gjennomføring av prosjektet vil koste 2 til 4 milliarder kroner i året. Ifølge ham vil det dermed legge beslag på en stor del av handlingsrommet i statsbudsjettene.

Neste artikkel

Frp støtter frihandelsavtalen med Storbritannia