Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Etterlengtet seier for grunneierne

Grunneierne har god grunn til å smile etter at Høyesterett i går ga dem 
medhold i tomtefestesaken.

Høyesterett har bestemt at prisen for festet tomt kan reguleres etter tomteverdien. Foto: Bjørnar semmingsen
Høyesterett har bestemt at prisen for festet tomt kan reguleres etter tomteverdien. Foto: Bjørnar semmingsen

Striden sto om hvordan festeavgiften skal reguleres, altså hvor mye det skal koste å leie en tomt. Høyesterett bestemte i går at prisen for festet tomt nå kan reguleres etter tomteverdien. Resultatet er at tomtefestere kan vente seg dyrere leie. Norges Skogeierforbund jubler for dommen.

– Det er en merkedag. For første gang ser vi at en del av den urett som grunneiere har vært utsatt for, blir rettet opp i. For alle som har vært med på å føre en prosess mot norsk rettsvesen både hjemme og i Strasbourg, er dette en stor dag, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til Nationen.

Til Strasbourg og tilbake

Dommen som falt i går er den motsatte konklusjonen av den Høyesterett kom fram til i 2007 i den såkalte Bøvredommen, og som ble bekreftet i seinere avgjørelser. Høyesterett fastslo den gang at tomtefestere har rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere.

Dommen var basert på en endring i tomtefesteloven fra 2004, en endring mange grunneiere mente hadde fått urimelige konsekvenser, blant annet at verdiøkningen på eiendommen bare tilfalt fester.

Et knippe grunneiere klaget derfor den norske stat inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Sommeren 2012 fastslo domstolen at den aktuelle paragrafen i tomtefesteloven var i strid med vernet av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Høyesterett har nå enstemmig kommet fram til at EMDs dom hadde endret det rettslige bildet på en avgjørende måte.

Boligprisene kan falle

Norske Boligbyggelag er svært misfornøyd med gårsdagens dom.

Annonse

– Vi ser veldig negativt på avgjørelsen. Det er den andre saken på kort tid der det som står i loven ikke gjelder, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelag. Han mener Høyesterett har snudd i saken, og at dommen vil kunne få store konsekvenser for landets hytte- og boligeiere.

– Det største problemet er at det finnes tusenvis av mennesker som har innrettet seg etter loven. De har belaget seg på ett avgiftsnivå, men så kommer Høyesterett og sier at det nivået ikke gjelder lenger. Mange har lånt mye for å kjøpe seg et hus eller hytte. Nå som avgiften blir mye høyere, ville mange kjøpere kanskje ikke ha betalt så mye.

Lauridsen tror den alvorligste konsekvensen kan bli at boligprisene faller.

– Kommer dere til å gjøre noe med dommen?

– Vi kommer i første rekke til å fokusere på muligheten til å justere regjeringens lovforslag når det gjelder tomtefesteloven, sier Lauridsen.

Neste artikkel

Professor om Fosen-dommen: – Ikke en troverdig prosess