Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et latvisk rederi fikk millionstraff for fiske av snøkrabbe ved Svalbard

Et latvisk rederi og en skipper er dømt til inndragning av 1 million kroner for fiske av snøkrabbe i Svalbardsonen. Dommen slår fast at krabben er en bunnart.

Snøkrabben. Foto: NTB scanpix
Snøkrabben. Foto: NTB scanpix

Ifølge NRK hadde EU gitt båten løyve til fisket. Norge protesterte imidlertid mot dette.

Dommen falt i Hålogaland lagmannsrett etter at rederiet og skipperen anket den fellende dommen fra Øst-Finnmark tingrett. I tillegg til inndragningen må skipperen og rederen bak båten Senator betale en bot på 190.000 kroner og 200.000 kroner i sakskostnader, skriver Fiskeribladet.

Retten: Krabber kan ikke svømme

I retten argumenterte aktor, førstestatsadvokat Lars Fause, for at snøkrabbe er en sedentær art, altså en bunnart som Norge har enerrett på å forvalte.

En av dem som forklarte seg i retten, var seniorforsker Jan Henry Sundet fra Havforskningsinstituttet.

«Lagmannsretten legger på bakgrunn av hans forklaring til grunn at snøkrabben ikke har noen fysiske eller anatomiske egenskaper som gjør at den på egen hånd kan løfte seg opp fra havbunnen eller svømme,» står det i dommen

Annonse

Snøkrabben er gjenstand for det som trolig kan bli en lengre fiskerikrig mellom Norge og EU. Norge valgte i desember å bryte forhandlingene med EU-kommisjonen. Bruddet kom etter at EUs fiskeriministre for annet år på rad bestemte seg for å gi fangstlisenser til europeiske fartøyer uten norsk samtykke.

Kan få følger for olje og gass

I midten av januar advarte EUs fiskerisjef Karmenu Vella om at striden neppe vil la seg løse med det første. Vella måtte tåle hard kritikk i EU-parlamentet i Strasbourg. Flere av de folkevalgte ba ham om å bli hardere i klypa. Vella selv tok derimot til orde for forsiktighet.

– Spørsmålene som står på spill rundt Svalbard, strekker seg lenger enn fiskeriinteresser og er for viktige til å tillate eskalering, sa han.

EU mener Svalbardtraktaten fra 1920 gir europeiske fiskere rett til å fange like mye snøkrabbe i disse farvannene som norske fiskere. Har EU rett i sin tolkning av traktaten, kan det i ytterste konsekvens bety at Norge også må dele på olje- og gassressursene i området.

Neste artikkel

Kraftig nedgang i havisen rundt Svalbard