Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er redd det ikke blir lyntog i Norge

Eksperter frykter at det aldri kommer lyntog på norske skinner. Årsaken er at den bestilte utredningen ikke gir helhetlig oversikt over situasjonen.

Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann sier at kollisjoner mellom nye veiprosjekt og traseer for en framtidig jernbane vil kunne skje flere steder.- På omlegging av veier både fra Trondheim til Steinkjer og på Haukeli i Vinje kan det bli kollisjoner mellom vei og framtidig bane. Derfor haster det å få avklart aktuelle banetraseer, sier Westermann.

Krever samarbeidI Nationen i forrige uke reagerte SV og Naturvernforbundet på at planlagte traseer for lyntog og ny E6 gjennom Gudbrandsdalen kolliderer flere steder. Flere politikere og organisasjoner etterlyste også helhetlige planer for utbygging av vei og baner i Norge, og ønsket et mye tettere samarbeid mellom Vegvesenet og Jernbaneverket.

Avviser at veibygging kan stanse lyntog

Norsk Bane AS

Annonse

Norsk Bane har allerede ferdige traséforslag for høyhastighetsbaner gjennom Gudbrandsdalen, utarbeidet av Deutsche Bahn.

- Planene viser at utbyggerne mange steder kan hente ut betydelige samordningsgevinster. E6 kan for eksempel få bedre og mer miljøtilpassede løsninger ved å benytte eksisterende jernbanetrasé sørøst for Vinstra, sier Westermann.

Splitter oppFor ett år siden ba Stortinget om en utredning med sikte på bygging av høyhastighetsbaner.- Dessverre har Jernbaneverket lagt opp til en prosess som ikke vil gi pålitelige resultater til rett tid, sier Westermann.Ifølge ham er hovedproblemet at Jernbaneverket splitter opp utredningen i flere utlysingsfaser og en rad med mindre delutredninger. Utredningsmandatet omtaler også kun «korridorer», og ber ikke om detaljerte traséforslag.- Samferdselsdepartementet burde ha lyst ut en helhetlig utredning. Da kunne alle aktørene fått slike nødvendige avklaringer mye tidligere, sier Westermann.

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg