Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS-debatt uten alternativer

Utredningen bekrefter at EØS-avtalen er udemokratisk.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre inviterer til debatt om EØS-avtalen. Men hva slags dialog er det han legger opp til, når svaret er gi europautredningen «Innenfor og utenfor», som ble presentert tirsdag. Utredningen viser at EØS-avtalen har blitt langt mer omfattende enn hva både EU-tilhengere og -motstandere kunne drømme om i 1992. Norge kan regnes som trekvart medlem av EU, etter at landet har adoptert tre fjerdedeler av EU-retten, konkluderer utvalget som har vært ledet av Fredrik Sejersted.

Les også: Sp og SV vil ha alternativ til EØS

Utredningen bekrefter at EØS-avtalen er udemokratisk. Utvalget reiser spørsmål om enkelte av suverenitetsavståelsene til EU er i strid med Grunnloven. Utvalget mener også Norges konstitusjonelle og parlamentariske kontroll med EØS-avtalen er dårligere enn kontrollen EU-landene har med sine medlemskap.

Det er nedslående at Norge i løpet av snart 20 år bare har fått unntak i 55 av over 6000 rettsakter. Norge har ført en passiv europapolitikk etter at folket sa nei til EU i 1994.

Vi kjenner årsaken til hvorfor det har blitt slik. Mens folket har sagt nei til EU-medlemskap to ganger, har den politiske makteliten hele veien hatt et brennende ønske om å slutte Norge til EU. Både regjeringene og stortingene som har styrt landet siden EØS-avtalen ble inngått, har vært dominert av EU-tilhengere. Det har mildt sagt gitt dårlige vilkår for en aktiv europapolitikk.

Les kommentaren: Får vi den store EØS-debatten?

Annonse

EU-tilhengernes frykt for å gjøre noe som kan tirre Brussel er nesten lammende. Adgangen til å reservere seg mot EU-direktiver ble ikke benyttet før et flertall kuppet Ap-landsmøtet i postdirektivsaken.

Denne angsten reflekteres også i mandatet til Sejersted-utvalget. Det ble eksplisitt fastslått at alternativer til dagens EØS-avtale ikke skulle utredes.

Derfor lyder det hult når utenriksminister Jonas Gahr Støre inviterer til en fordomsfri EØS-debatt. Hva er det egentlig å diskutere dersom ministerens premiss skal bli stående: At EØS-avtalen uansett skal ligge til grunn.

Europautredningen viser at EØS-avtalen har store demokratiske mangler. Da er det en gedigen unnlatelsessynd å ikke vurdere andre alternativer for norsk samhandling med EU.

Kato Nykvist er konstituert politisk redaktør i Nationen

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke