Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enighet i fiskeriforhandlingene 

EU og Norge er enige om fiskekvotene for 2018. Det blir økte kvoter for torsk så vel som for nordsjøsild og sei.

Fornøyd: Fiskeriminister Per Sandberg Foto: Per Varfjell/Scanpix
Fornøyd: Fiskeriminister Per Sandberg Foto: Per Varfjell/Scanpix

Forhandlingene har foregått i Bergen i fem dager. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier seg fornøyd.

– Det har vært tøffe forhandlinger, men alle har vært konstruktive. Både Norge og EU er opptatt av å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier han.

Hovedformålet har vært å få på plass kvoter for bestander som forvaltes i fellesskap. Dette omfatter blant annet torsk, hyse, rødspette, hvitting og sild i Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg har Norge og EU forhandlet om kvotebytte.

Kvoter

Torsk, nordsjøsild og sei utgjør hovedelementene i avtalen:

* Torskebestanden har vært under press i Nordsjøen, men situasjonen har bedret seg de siste årene. Kvota for 2018 er satt til 43.156 tonn. Den norske torskekvota er satt til 7.337 tonn.

Annonse

* Kvota for nordsjøsild er satt til 600.588 tonn, med en kvote på 174.171 tonn til Norge.

* Kvota for sei er satt til 105.793 tonn, med 55.012 tonn til Norge.

Kvotene for alle de tre artene er økt sammenlignet med 2017.

Norge og EU diskuterte også fangst av snøkrabbe, men uten å komme til enighet. Norge nekter EU å fange snøkrabbe i farvannene utenfor Svalbard.

Neste artikkel

Støtter Per Sandbergs nye parti fra Bahamas med en halv million: – Kommer tilbake når været blir bedre