Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En plan for å leve med ulven

Det blir aldri færre enn 40 ulv i Hedmark, skriver forfatterne. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix
Det blir aldri færre enn 40 ulv i Hedmark, skriver forfatterne. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Naturvernforbundet mener det er på tide å tenke nytt om ulv i Norge. Alt fokuset til nå har vært på antall ulv. Det hjelper hverken lokalbefolkning, sauebønder, jegere eller naturen. Vi må heller bruke krefter på å finne ut hvordan vi kan leve med ulven.

Fordi; det blir ikke færre enn 40 fastboende ulv i Hedmark. Selv med Trygve Slagsvold Vedum som miljøvernminister etter valget til høsten kommer det til å være minst 40 ulv med fast tilhold i Hedmark. Det er minsteantallet etter Stortingets rovdyrforlik fra 2016. Og når vi i tillegg forholder oss til Bernkonvensjonen og vår egen Naturmangfoldlov, vil det bli flere.

Hvis det skytes ut så mye ulv at vi bare har 40 i Hedmark, blir sannsynligvis utfordringene med ulv enda større enn med dagens 80. Der vi fjerner en etablert ulvefamilie, blir det åpent rom for streifulv fra Sverige.

Tiden er kommet til at alle som ønsker det beste for folk og natur i ulvesonen bør bli med på en saklig debatt for hvordan vi bedre kan leve med ulven. Faglagene i landbruket, friluftsfolk, jegere, forskere og mange andre har mye å bidra med. Vårt bidrag til debatten kommer her:

Befolkningen i ulvesonen kan føle frykt. Det må vi ta på alvor. Ingen fortjener å gå rundt redde for noe som storsamfunnet mener at vi skal ha. Miljøvernministeren kom i vinter med en pakke med tiltak for befolkningen i ulvesonen. Vi tror det er behov for flere tiltak for at man skal føle like stor trygghet eller mestringsfølelse for ulv, som det de fleste føler for elg, hoggorm eller biler.

Annonse

• Les også: Leder: Trenger vi to utredninger om ulvens opprinnelse?

Vi mener at det ikke går å beite med sau der det er ulv. Hvis storsamfunnet tar ansvar ved å si at det ikke er forsvarlig å beite med sau der det er ulv, må storsamfunnet hjelpe sauebøndene med å gå over til annen produksjon. De bøndene i ulvesonen som har gitt opp saueholdet de siste 10 årene må få samme tilbudet. Storfe er trolig det beste alternativet.. Storfe kan også bli drept av ulv, men da er det sjelden mer enn ett individ. I tillegg er situasjonen den at det er et stort overskudd av sauekjøtt. For storfekjøtt er det et stort underskudd. Det er derfor riktig tid å gå fra sau til storfe.

Ulven angriper løshunder. Den vanligste metoden for elgjakt i Hedmark er med løs elghund, men det er også effektiv jakt å bruke hund i bånd som sporer etter elgen for jegeren

Flere har foreslått at kommuner som har en ulvefamilie etablert skal få økonomisk kompensasjon. Det støtter vi. Det er de folkevalgte på Stortinget som har vedtatt naturmangfoldloven, tiltrådt Bernkonvensjonen og tegnet ulvesonen. Det er et nasjonalt ansvar å ta vare på truede dyrearter – og det er naturlig at staten gir økonomisk støtte som en belønning for at kommunene tar vare på ulven.

Neste artikkel

Når politikerne må holdes i ørene av rettsapparatet