Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Én million nordmenn vil bli bonde

21 prosent av de spurte i en landsdekkende undersøkelse sier de kunne tenkt seg en jobb i landbruket. Det tilsvarer én million potensielle bønder.

Når 21 prosent svarer at de kunne tenkt seg en jobb i landbruket, tilsvarer det et rekrutteringspotensial for landbruksnæringa på drøyt 1 million nordmenn. Les også: Seks av ti vil at bønder skal ha inntektsutvikling som resten av folket-Andelen som vil bli bonde er høyere enn vi trodde, så slik sett er det oppløftende. Én million potensielle bønder høres ganske morsomt ut. Det er ganske mange, sier Espen Eikaas Syljuåsen, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag.

Spørreundersøkelsen er utført av Norstat på vegne av McDonald's, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Nationen i forbindelse med kåringen av «Årets unge bonde». 932 personer ble spurt i begynnelsen av september.

Økonomisk forbehold Også Roar Grødeland, svineprodusenten fra Orre på Jæren som i fjor ble kåret til Årets unge bonde, gleder seg over den høye andelen. -Det var gildt. Det er nok mange som kunne tenke seg et bruk og som går med en bonde i magen, men det er ikke bare lett å ta steget helt ut, sier han. Ved det høye antallet som kunne tenke seg jobb i landbruket er det heftet et forbehold: Konfrontert med utsagnet «Dersom det var bedre betalt, kunne jeg tenkt meg en jobb i landbruket», oppgir 22 prosent at de er enige. Grødeland håper regjeringen merker seg den store interessen for landbruket. -Det er ingen som vil drive med noe de aldri tjener penger på, sier han. -Hyggelig tall Georg Smedsland i ungdomsutvalget til Norsk Bonde- og Småbrukarlag synes det er hyggelig at så mange kan tenke seg landbruket som karrierevei. Men han synes spørsmålet om hvor mye penger som skal til for at dagdrømmer blir til mat på bordet, er vanskelig. -Bonden er selvstendig næringsdrivende. Det som er viktig er å få rammevilkår på plass som gjør det mulig for flere enn bare aller dyktigste å drive lønnsomt. Som ung bonde tar det tid å bli flink, sier han.

Les også: Store melkebønder i sentrale strøk trives bedre og har større framtidstro

Smedsland mener dessuten at forutsigbarhet er viktig, slik at en ung bonde kan investere og se for seg at gårdsdriften skal vare resten av livet. -Å oppnå en inntekt som ligger nærmere en industriarbeider burde være et minstekrav, sier han.

-Hele 54 prosent sier de er stolte av norsk landbruk. Tilsvarende tall for Oslo er 39 prosent.

Annonse

Les også: Hopp i jordbruksinntekta på 4 milliardar kroner i 2010

Syljuåsen synes det er vanskelig å si et konkret tall på hvor mye bondeinntekten må øke. -Hvis landbruket hadde hatt konkurransedyktig lønn, tror jeg flere hadde funnet veien til næringa. Sett bort fra det økonomiske, er det så mange positive sider ved å være gårdbruker at jeg tror en inntektsøkning ville gitt effekt fort.

Trender i tiden Når det gjelder den delen av undersøkelsen som viser at de under 30 år er mer interessert i bondeyrket enn befolkningen sett under ett, tror Syljuåsen at trender i tiden med økt oppmerksomhet rundt matsikkerhet, helse og global matfordeling kan være litt av forklaringen.

Les også: Rigmor Andersen Eide (KrF): - Småbønder rammes i statsbudsjettet

-Flere ønsker å være bevisst på hvor maten kommer fra og hva den inneholder. Yngre folk ønsker i større grad å jobbe med landbruk i flere ledd av næringskjeden -fra matvitenskap til å være gårdbruker, sier han.

Neste artikkel

Ble anklaget for tariff-brudd – nå er saken avrundet