Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En av fire sier ja til norsk medlemskap i EU

Færre enn hver fjerde nordmann vil inn i EU. Ja-sida kan se tilbake på et 2010 hvor stadig mer terreng ble tapt til nei-sida.

24,7 prosent av befolkningen ønsker norsk EU-medlemskap, og hele 60,7 prosent er motstandere, viser desemberundersøkelsen Sentio har utført for Nationen og Klassekampen. Til sammenligning sa 38,8 prosent ja og 49,2 prosent nei for et år siden. Med andre ord en julegave til nei-sida, og en nedtur for ja-sida.

- Tallene reflekterer effekten av finanskrisa. Nordmenn ser at vi har det bra i Norge, mens de sliter i Europa, sier politisk rådgiver Christian Pollock Fjellstad i Europabevegelsen.

I en situasjon hvor EU-landene diskuterer økonomiske krisepakker, tror Fjellstad nordmenn synes det er greit å si nei til EU, og slik slippe ta stilling til det å være en del av et slikt hjelpeapparat.For øyeblikket har ingen partier flertall av EU-tilhengere blant sine velgere. Høyre-velgerne har tradisjonelt vært mest begeistret, men heller ikke i denne gruppa er det nå flertall for medlemskap. Mens hele 12 prosent er i tvil, sier 47 prosent ja og 41 prosent nei.Fjellstad avviser likevel ikke en ny EU-debatt.

- Meningsmålinger er ikke gode styringsverktøy, og Høyre har eksempelvis hatt en større andel EU-tilhengere for ikke lenge siden, sier Fjellstad.

Han sier det viktigste for Europabevegelsen i tida framover, blir å fokusere på de store verdiene.- En for stor del av EU-debatten rotes bort i direktivdebattene.

Takker krise og direktiver- Det er påfallende hvor lavt ja-sida nå ligger. Andel EU-tilhengere later til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå, sier leder Heming Olaussen i Nei til EU.

2009 var ikke et like godt år for nei-sida, men det er likevel fem og et halvt år siden ja har stått sterkere enn nei EU-debatten.

- Og ja-sidas fall i 2010 reflekterer det kaoset vi ser i Europa, hvor økonomisk krise gir sosial uro og velferdskutt, sier Olaussen.I tillegg til den økonomiske nedgangen, tror han nei-sida kan takke postdirektivet og datalagringsdirektivet for å ha sådd ytterligere EU-motvilje i folket.

- Med disse tallene skal det godt gjøres å reise noen EU-debatt i Norge. Ingen partier vil våge å bevege seg ut i dette minefeltet nå.Olaussen og Nei til EU vil nå fokusere for fullt mot målet om at Norge skal si opp EØS-avtalen.

- Motstand mot et nytt medlemskap er én ting, men å si opp en eksisterende avtale er en annen. Er folket klare for det?

Annonse

- Ikke på nåværende tidspunkt, men en kritisk debatt om EØS-avtalen tror vi folk er klare for, sier Olaussen.

Skylder på debattnivåetProfessor Erik Oddvar Eriksen er direktør for Arena, Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over at oppslutningen om norsk EU-medlemskap har sunket jevnt.

- Tatt i betraktning debattnivået, er det ikke rart at ja-sida går tilbake. Medieframstillingen av den økonomiske krisa gir EU skylda, og dette gir utslag i EU-skepsis i opinionen, sier Eriksen.

Han vedgår imidlertid at noe av motstanden nok skyldes det innholdsmessige - eksempelvis at mange vegrer seg mot EUs økonomiske modell med vektlegging av fri konkurranse.

- Men generelt ser vi at opinionen svinger. Suksesshistorier avler oppslutning, og økonomisk nedgang det motsatte. Ingen vil være på et tapende lag, og disse tallene er et eksempel på det.

I en situasjon hvor ingen partier opplever at en overvekt av velgerne ønsker medlemskap, tror ikke Eriksen på noen gjenreising av debatten i nærmeste framtid.

- Det er vanskelig å se for seg scenarioer som kunne gitt grunnlag for ny debatt nå, sier han.Eriksen understreker at Norge også uten medlemskap er svært tett integrert i EU, blant annet gjennom EØS-avtalen.

- Spørsmålet er derfor snarere om opinionen er bevisst på denne snikeuropiseringen, og at vi i praksis nærmest er EU-medlem allerede, sier Eriksen.

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke