Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En av fire lakseelver fortsatt stengt for fiske

Direktoratet for naturforvaltning opprettholder strenge lakseregler i sommer.

Laksefisket i norske elver blir nesten uendret i år. Det betyr at rundt 120 lakseelver fortsatt er stengt for fiske.

Direktoratet for naturforvaltning har fattet et vedtak som innebærer at fiskereglene for årets sesong blir en videreføring av fjorårets regler.

- Vi har vedtatt endringer i vassdrag i fem-seks fylker, men det er i hovedsak små justeringer som går på innkorting av fisketid, sier seniorrådgiver Stig Johansson i Direktoratet for naturforvaltning til nationen.no.

120 elver stengt

Nationen skrev i fjor at 117 av 450 lakseelver er stengt for fiske. Innstrammingene skyldes at bestanden av gytende villaks er for lav.

Oppblomstringen av lakselus og rømt oppdrettslaks gjør situasjonen vanskelig for villaksen i elvene.

Nå er forbudet utvidet til å gjelde rundt 120 norske elver. Det vil si at over en av fire elver holdes stengt for fiskere.

- Vi har stengt tre vassdrag til, men det er mindre vassdrag hvor vi ikke har fått opplysninger om fangst, sier Johansson.

Mellomår

I 2012 skal en ny forskrift for reguleringer om laks og sjøørret på plass.

Johansson sier at årets bestemmelser er avgjort på bakgrunn av de kommende reglene.

Annonse

- Vi skal ha en omfattende gjennomgang av reguleringene før 2012, der det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning gir oss vurderinger og beskatningsråd i forhold til bestandsmålet, sier han.

Fiskeeierne har i år uttrykt misnøye over at reglene har kommet sent på året.

Johansson har forståelse for misnøyen. - Reguleringsbestemmelsene skal etter planen være ute 1. mars. Rettighetshaverne er veldig opptatt av å få dette så tidlig som mulig for å selge fisket sitt. Men vi har ikke klart å få ferdigstilt dem før i april, fordi reguleringene må vurderes i flere instanser, sier han.

Bondelaget: - Urovekkende

Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag synes utviklingen i laksefisket er urovekkende.- Veldig mange elver er stengt for fiske. Det er beklagelig, sier Ødegård. Han støtter likevel en streng regulering slik situasjonen er i dag. - Når mengden laks er så fåtallig at alle trengs for å fylle elva, er det ikke riktig å tillate fiske. Problemet er at vi oppfatter at det har gått mye politikk i laksefisket. Faglige fakta bør ligge til grunn, ikke maktkamper, sier Ødegård.

Han synes restriksjonene for årets sesong kommer lovlig sent.

- Vi opplever tidspunktet som et veldig stort problem. Laksefiske er en reiselivsaktivitet, og rettighetshaverne må vente helt til en måned før fiskesesongen starter, før de kan avklare med kundene sine. Det skaper en unødvendig usikkerhet, sier Ødegård.

Hva synes du om restriksjonene for laksefisket? Si din mening under.

Neste artikkel

Måler vi fôreffektivitet riktig?