Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elveeierne bekymret for truet villaks

- Dagens oppdrettsindustri har vokst seg for stor til at vi har kontroll på problemene, mener lederen for Norske Lakseelver,

Situasjonen for villaksen er verre enn på mange år på grunn av lakselus og mye rømt oppdrettslaks i havet.

Rekordmange elver holdes fortsatt stengt for fiske i sommer, som nationen.no meldte i april.Det bekymrer daglig leder Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, næringsorganisasjonen for rettighetshavere til fiske i vassdrag med laks.

Annonse

- Det er fortsatt kritisk for svært mange laksebestander, og 120 av over 400 lakseelver er fortsatt stengt for fiske. I 180 elver har grunneier og miljøforvaltning sammen tatt grep som sikrer at vi bevarer villaksen. Fangstkvoter og gjenutsetting i regi av elveeiere og sportsfiskere er med på å sikre villaksen samtidig som vi kan drive et spennende laksefiske i over 250 elver i Norge.- Hvor truet er laksen denne gangen når det gjelder sykdom og andre problemer?- Et samlet forskningsmiljø både fra oppdrett- og villakssiden konkluderer med at lakselus og rømt oppdrettslaks er villaksens største trussel, og at disse problemene ikke er under kontroll. Dagens oppdrettsindustri har vokst seg for stor til at vi har kontroll på problemene.- Det kjøres bokstavelig talt en egen Mayday-kampanje hele denne måneden i British Columbia. Det skal være en lokal aksjonsdag 8. mai og en global aksjonsdag den 17. mai. Oppdrettsmotstanderne i Canada er sterkt imot norskeide oppdrettsanlegg her som de mener spyr ut avfall direkte i sjøen. Er dere i Norske Lakseelver på linje med indianere og canadisk-amerikanske marinbiologer i synet på at oppdrett og villaks ikke kan forenes?- Problemet i Norge er faktisk større i og med at villaksbestandene i Norge er vesentlig svakere enn i Canada (på vestkysten). I Norge er det 1 villaks per 1000 oppdrettslaks, hele den norske gytebestanden av laks i de 400 lakseelvene kan få plass i en oppdrettsmerd.- Hvor er villaksbestanden minst rammet av sykdom og problemer i Norge?- I vassdrag lengst vekk fra oppdrettsindustrien. Men disse elvene blir det færre og færre av dessverre.- Hvor fisker du selv helst villaks?- I elver med god lokal forvaltning, der elveeierne bidrar til sunne laksebestander med godt tilrettelagt fiske med ulike soner. Lakselv i Porsanger er et eksempel på en slik elv, og her er sannsynligheten for laksefangst stor.

Neste artikkel

Tidenes laveste lakseinnsig til norske elver i 2021