Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eide lover å verne norsk arbeidsliv mot EU-press

- Vi skal verne om den norske arbeidslivsmodellen, fastslo utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i Stortinget tirsdag, i en redegjørelse som framsto som et varmt forsvar for EØS-avtalen.

- Europa er ikke et annet sted. Det er her, sa utenriksministeren da han holdt sin halvårlige redegjørelse om EU og EØS.

Les også: Støre vil bruke handlingsrommet i EØS bedre

Det var ikke til å unngå at redegjørelsen bar tydelig preg av at EØS-motstandere innenfor politikk og arbeidsliv stadig klarere maner til motstand mot avtalen. Eide framhevet EU som «den primære driveren for det økonomiske og politiske samvirket i Europa» og la vekt på Norges rolle i dette samvirket. - Enhver deltaker i en debatt om Norges forhold til Europa gjør klokt i å legge denne erkjennelsen til grunn, uansett hva vi hver for oss måtte mene om medlemskap eller om EØS-avtalen, sa Eide. - Glad for debatten

Annonse

Espen Barth Eide var vel vitende om at det er stort flertall på Stortinget for avtalen som gir Norge tilgang på EUs indre marked, og ikke minst at den drivende kraften bak det mest akutte opprøret mot den kommer fra hans egne rekker. Flere fagforbund skal jobbe for at LO-kongressen vedtar å be regjeringen reforhandle EØS-avtalen. Arbeidslivsspørsmål må ut for å beskytte det norske arbeidslivet mot negativt press fra et Europa i krise, mener tilhengerne av en slik linje. Eide hevdet det var «med stor glede at interessen rundt vårt forhold til Europa har blusset opp igjen». - Vi må verne om den norske arbeidslivsmodellen. Og vi må sikre et fortsatt omstillingsdyktig næringsliv som holder tritt med internasjonale utfordringer, sa han. Kjempet ned forslag

Dette var blant annet bakgrunnen for at Norge jobbet mot et forslag fra Europakommisjonens som regjeringen mener ville innsnevre streikeretten. Forslaget til den såkalte Monti II-forordningen er nå frafalt. - EØS-avtalen er en helt sentral del av forbindelse til våre naboer og handelspartnere. Det har vært en god utvikling i norsk økonomi som har pågått siden avtalen trådte i kraft, sa han. Norske interesser ivaretas best «ved å sørge for trygghet og forutsigbarhet i vår tilknytning til det europeiske samarbeidet», ifølge utenriksministeren. - Det betyr en fortsatt aktiv europapolitikk, avsluttet Eide. (©NTB)

Neste artikkel

Reiten roser grunnrenteskatten tross eget milliontap