Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Effektiv dyrevelferd

Regjeringen foreslår flere tiltak for å lette jervejakta. Det vil føre til færre hiuttak av jerv. Det er god dyrevelferd og etisk viltforvaltning.

Sky: Regjeringen vil felle mer jerv om høsten. Det vil gi færre hiuttak. Foto: Jonathan Othén / Mostphotos
Sky: Regjeringen vil felle mer jerv om høsten. Det vil gi færre hiuttak. Foto: Jonathan Othén / Mostphotos

Hiuttak er dessverre blitt en innarbeidet del av norsk viltforvaltning. Det er spesielt jerven som forvaltes av staten på denne måten. I de siste årene er mellom 3 og 17 jervekull sporet opp, gravd ut og avlivet hver vår.

TV-bilder av blodig snø og nylig fremgravde og avlivede jerveunger er svært dårlig reklame for forvaltningen. Dette skaper forståelig nok negative reaksjoner i opinionen.

Klima- og miljødepartementet ønsker så få hiuttak som mulig. Men departementet er også bundet av Stortingets rovviltforlik, som inneholder bestandsmål og krav til fjerning av rovdyr med skadepotensiale i prioriterte beiteområder. Da må forvaltningen sørge for at bestanden ikke vokser seg for stor, og at potensielle skadevoldere tas ut før beitesesongen.

Ordinær høstjakt skal være hovedvirkemiddelet for å beskatte bestanden. Men jervejakt er en krevende jaktform. Jegerne klarer sjelden å fylle kvoten. Bestanden har gjennomgående ligget over Stortingets bestandsmål.

Regjeringen foreslårå gjøre det lettere å lykkes i jervejakt og -fangst. Bruk av kunstig lys på åte blir tillatt. Det samme blir kontroll med jervebås via elektronisk overvåkning, isteden for som i dag ved fysisk å oppsøke fella daglig.

Annonse

Oppmykningene som regjeringen nå har sendt ut på høring, er overmodne. Jervejakta har vist seg å være utilstrekkelig i mange år. Et toårig forsøk med lettelser i jaktreglene ble avsluttet i februar i fjor, med gode resultater og uten dyrevelferdsmessige eller andre negative sider.

Rovdyrenes venner har kalt hiuttak barbarisk. Samtidig har både Naturvernforbundet og WWF Norge ved tidligere anledninger motarbeidet tiltak for å overflødiggjøre hiuttak gjennom å effektivisere den ordinære jakta.

Rovdyrenes forkjempere ønsker primært at hiuttak skal gjøres overflødig gjennom å ta ut færre jerver. Det kan skje dersom Stortinget endrer rovviltforliket og tillater flere jerver i norsk fauna.

Det er en ærlig sak å kjempe for. Noe ganske annet er det å motarbeide konkrete tiltak som vil bedre dagens dyrevelferd inntil rovviltforliket eventuelt endres.

Dyrevenner bør, uavhengig av hva man ellers mener om rovdyrpolitikk, stille seg bak regjeringens forslag til oppmyking av den ordinære jervejakta. Det vil gjøre at færre av de jervene som faktisk blir avlivet til vinteren, faktisk blir tatt ut gjennom hiuttak.

Oppsummert

Fæl forvaltning

1 Hver vår graves mange jerver ut av hiet og skytes. Det er verken etisk eller god dyrevelferd.

Nødvendig

2 Hiuttak skjer fordi jervejakta ikke har vært effektiv nok til å felle de dyrene Stortinget forutsetter at skal tas ut.

Tiltak som virker

3 Regjeringen vil effektivisere jervejakta om høsten. Det vil bety færre hiuttak om våren.

Neste artikkel

Skål for Vinmonopolet