Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Død ulv til tingretten

Ulven er skutt, men miljøorganisasjonen WWF vil fortsatt ta vinterens ulvejakt til retten og få den erklært ulovlig. 

For retten. Bård Vegar Solhjell i WWF tar norsk ulveforvaltning til retten neste uke. Foto: Benjamin Hernes Vogl
For retten. Bård Vegar Solhjell i WWF tar norsk ulveforvaltning til retten neste uke. Foto: Benjamin Hernes Vogl

– Vi mener måten staten har praktisert ulveforvaltningen på nå, bryter med loven. Vi tar ut genetisk viktige individ og en for stor del av bestanden, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond Norge til NTB.

Tirsdag starter Oslo tingrett behandlingen av søksmålet der WWF anklager staten for å bryte både norsk lov og internasjonale avtaler. WWF mener terskelen for å skyte ulv er blitt for lav, og ønsker at rettssaken skal bidra til å heve lista.

28 ulv ble tatt i vinter, anslagsvis halvparten av alle ulvene som kun holder til i Norge

Les også: Rekordmange ulv felt i lisensjakta

– Forliket sprakk

Som miljøvernminister for SV har Solhjell hatt ansvar for å følge opp Stortingets rovdyrforlik, som skulle balansere hensynet til ulven med hensynet til folk og beitedyr. Nå er han blitt sjef for WWF Verdens naturfond Norge, og fronter dermed rettsoppgjøret om hvordan forliket praktiseres.

– Det brede forliket har sprukket opp, sier Solhjell, som mener regjeringen har tippet balansen i ulvens disfavør.

– Måten man tolker naturmangfoldsloven på, åpner for at nesten alle typer begrunnelser kan brukes for å skyte ulv, iallfall hvis det er utenfor ulvesonen. Men lovverket er tydelig på at det må være en sammenheng mellom skade og respons, det må være proporsjonalitet, sier Solhjell.

Ulvesonen er området der Stortinget har bestemt at rovdyret skal få leve, mens terskelen for å skyte ulv utenfor dette området er lavere.

Les også: Over 700.000 kroner samlet inn før ulverettssak

Ville skyte opptil 50 ulv

Å skyte så mange ulv som man nå har gjort, truer bestandens overlevelse, mener WWF. Organisasjonen gikk til sak mot staten i fjor høst da det lå an til at inntil 50 ulv kunne bli skutt i løpet av vinteren, nesten hele den helnorske bestanden. Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen reduserte antallet til 42. WWF fikk først medhold i retten om at jakta utenfor ulvesonen må stanses på grunn av saksbehandlingsfeil, men departementet løste dette ved å skrive et nytt vedtak.

Annonse

Nå har landet fått en ny miljøminister, Ola Elvestuen (V). Det gir Solhjell håp. På Stortinget var Elvestuen en tydelig kritiker av de blåblås ulveforvaltning.

– Vi tror og forventer at Elvestuen vil praktisere lovverket på en annen måte enn Helgesen, sier Solhjell.

Like fullt mener han det fortsatt er viktig med en rettsavgjørelse og påpeker at praktiseringen av loven ikke må være avhengig av hvilket parti miljøministeren kommer fra.

Les også: Forsøk på å stanse ulverettssak avvist av tingretten

– Saneringspolitikk

WWFs advokater omtaler jakta utenfor ulvesonen som «saneringspolitikk» hvor det ikke er gjort vurderinger av hver enkelt ulvs skadepotensial. Det er det ikke hjemmel for i naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, heter det i deres sluttinnlegg til saken.

Organisasjonen mener regjeringen huler ut loven og vernet av ulven ved å tillate skyting av Julussa- og Osdalsflokkene, som delvis holdt til innenfor ulvesonen. Staten begrunnet dette med at det er en «offentlig interesser av vesentlig betydning» å ha et lavt antall ulv utenfor ulvesonen. Det handler om å redusere konfliktnivået og sikre oppslutningen om ulveforvaltningen.

Staten avviser at uttaket av ulv i vinter var lovstridig. De norske ulvene må telles med i den større, sørskandinaviske bestanden, påpeker assisterende regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig i sluttinnlegget hun har forberedt.

– Selv om man legger til grunn at bestanden ikke kan karakteriseres som levedyktig, vil uttaket klart ikke true bestandens overlevelse, konkluderer hun.

Les også: Elvestuen vurderer å åpne for uttak av flere ulver

Neste artikkel

Senterungdomen vil kutte EØS-midlane: – Usosialt og usolidarisk