Dobla grense påverkar kyllingfordeling mellom konkurrentar

Blir konsesjonsgrensa dobla vil Den Stolte Hane få kyllingoverskotet redusert med over ein million kyllingar frå nyttår, medan Nortura vil få tilsvarande auke.

Overkapasitet: Dei siste åra er det bygd ei rekkje nye kyllinghus rundt om i landet, som her i Hægebostad kommune i Vest-Agder. Alle dei store kyllingaktørane reduserer nå innsetta, noko som gjer at bønder må la husa stå tomme i lengre periodar. Bondetoppar ber landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (innfelt) vente med dobling av konsesjonsgrensa for kylling sidan det er for mykje kylling i marknaden allereie. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Overkapasitet: Dei siste åra er det bygd ei rekkje nye kyllinghus rundt om i landet, som her i Hægebostad kommune i Vest-Agder. Alle dei store kyllingaktørane reduserer nå innsetta, noko som gjer at bønder må la husa stå tomme i lengre periodar. Bondetoppar ber landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (innfelt) vente med dobling av konsesjonsgrensa for kylling sidan det er for mykje kylling i marknaden allereie. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Etter det Nationen kjenner skal fordelinga av kylling mellom dei to aktørane vere knytt til storleiken på konsesjonsgrensa. Ei dobling av grensa vil dermed kunne føre til at Den Stolte Hane kan trappe ned kyllingkjøpa dobbelt så raskt som om konsesjonsgrensa blir ståande uendra. Forskjellen mellom ei dobling eller ikkje, skal etter det Nationen forstår dreie seg om over ein million kyllingar frå nyttår.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Den Stolte Hane stengte anlegg etter listeriafunn