Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktene får færre plasser i Stortinget

Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland erobrer fem stortingsrepresentanter fra distriktsfylkene i 2013, og det før en eneste stemme er avgitt.

Flyttestrømmen til storbyene får politiske konsekvenser ved neste stortingsvalg. Det viser beregninger professor Bernt Aardal har foretatt. Han har brukt tall fra Statistisk sentralbyrå for å finne sannsynlige innbyggertall i fylkene 1. januar 2012. De tallene avgjør hvor mange representanter hvert fylke skal få ved stortingsvalget drøyt 20 måneder senere.

Hedmark, Nordland, Sogn og Fjordane, Troms og Nord-Trøndelag er taperne i Aardals beregninger. Disse fylkene mister et mandat hver.

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for å sette i verk mandatfordelingen. Der er nordtrønderen Guri Størvold (Sp) statssekretær, og hun har et enkelt råd til sine søstre og brødre i hjemfylket som vil unngå å miste innflytelse.

Stortinget består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter (fylker).

Annonse

- Det er bare for nordtrønderne å gå i gang og lage flere barn. Folketallet telles først opp om et drøyt år, og fram til da må Nord-Trøndelag bruke tida godt, sier Størvold til Trønder-Avisa.

Valgforsker og professor i statsvitenskap, Anders Todal Jenssen, har også observert utviklingen som betyr at distriktsfylker vil miste mandater i Stortinget fra 2013. Selv om stemmetallet i stortingssalen langt oftere fordeler seg etter klassiske partilinjer enn geografi, er den geografiske representasjonen viktig, mener Todal Jenssen.

- Det blir tydelig når man ser hvem som driver fram sakene. Geografisk tilhørighet har mye å si når det gjelder politisk initiativ. Vi kan for eksempel se det på veibygging, hvor det er ganske tydelig at politisk tilhørighet betyr noe veipengene skal fordeles, sier Anders Todal Jenssen.

Neste artikkel

Folketallet synker i distriktene fram mot 2050 – sjekk din kommune her