Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Disrtiktsbarometer: Flertall mot friere ferdsel med snøskuter

Én av tre nordmenn svarer ja på spørsmål om hvorvidt det bør bli enklere å kjøre snøskuter i skog og på vidde. 57 prosent svarer nei. Det viser Nationens distriksbarometer.

Klisjeen om byfolk med motorbåt på fjorden som krever ro i fjellet er like sterk som myten om bygdefolk som broderer fjellheimen med skuterspor. Men bosted er ikke den viktigste faktoren for hva vi mener om snøskutertrafikk, viser svarene i Nationens distriktsbarometer.

Tallene viser at en av tre nordmenn svarer ja på spørsmålet om hvorvidt det bør bli enklere å kjøre snøskuter i skog og på vidde. 57 prosent svarer nei. Ungdommen sier ja

Selv om Oslo-folk (20,5 prosent ja) er mer skeptisk enn folk på landsbygda (43,2 prosent ja), er det to andre skillelinjer som utmerker seg mer.

50,4 prosent av unge mellom 18 og 30 ønsker liberalisering, mens 36,4 prosent sier nei. I alle andre aldersgrupper er det et klart flertall mot liberalisering.

Også i gruppen uten universitets- og høyskoleutdannelse er det en knapp overvekt av liberale stemmer. Akademia liker imidlertid ikke snøskuter: Bare hver fjerde høyskole- eller universitetsutdannede nordmann vil liberalisere.

Ikke overraskende er det også et skille mellom by mot land: Bare hver femte Oslo-boer ser poenget med liberalisering. På landsbygda sier 43 prosent ja. Men selv her er det et knapt flertall mot liberalisering.

Heller ikke i det skutertette Nord-Norge er det flertall for å lette på reglene.

Frp-velgerne sier ja til liberalisering, som den eneste velgergruppen. Men også Høyre-velgerne er mer skuterpositive enn snittet. I motsatt ende ligger velgerne til Rødt og SV.

Særlig kvinner er skeptisk til lettelser. Bare hver fjerde kvinne vil lette adgangen til skuterkjøring. Vil ha kommunal styring

Senterungdommens leder, Sandra Nygård Borch, påpeker at distriktsbarometeret ikke sier noe om folkemeningen i de få og glissent befolkede skuterkommunene.

Ved årsskiftet var det registrert 70.961 snøskutere i Norge.

Annonse

- Skuterregulering bør være et kommunalt ansvar. Kommuner hvor folket sier nei, vil jo ikke opprette løyper uansett. Men i kommuner med store egnede områder og stort behov for næring og naturopplevelser, bør loven kunne tillate rekreasjonsløyper, sier Borch.

Hun mener miljøvernminister Erik Solheim (SV) trenerer en overmoden lovendring. Både i Sp og Ap vil sterke krefter ha en oppmyking. Det samme vil høyrepartiene på Stortinget. - Fritt nok

- Høyere utdannede over 30 år? Det er jo meg det, humrer Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, når han får høre hvilke grupper som ikke vil slippe skuteren fri. Han er overrasket over at ungdommen vil lempe på snøskuterreglene.

- Samtidig er det bra at et stort flertall i befolkningen ikke ønsker liberalisering. Det er ikke noe folkekrav, slik Høyre prøver å fremstille det.

Haltbrekken peker på at det i 2009 ble litt lettere for næringsdrivende og bevegelseshemmede å få kjøre skuter.

Miljøverndepartementet vurderer om kommunene også skal få opprette skuterløyper for hyggekjøring etter plan- og bygningsloven.

Kommunal styring og mulighet til å opprette rekreasjonsløyper har vridd ferdselen vekk fra sårbar natur, har gjort ulovlig ferdsel lovlig, og har gitt raskere og mer demokratisk saksbehandling, viser en forskerevaluering av motorferdselsforsøket fra 2005.

Ordføreren i Snåsa er fornøyd med å ha sjølstyring, og vil at alle kommuner skal få like rettigheter til skuterkjøring. Det kan du lese mer om i eavisa til Nationen for mandag 5. februar, som kan kjøpes her.

Neste artikkel

Nye tog må stå på tomgang om natten for å sikre nok strøm når de skal brukes