Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det var disse titterne da, Mossleth

Får kritikk: Stortingsrepresentant for Sp og leder av rovviltnemnda i Nordland, Siv Mossleth. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet
Får kritikk: Stortingsrepresentant for Sp og leder av rovviltnemnda i Nordland, Siv Mossleth. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Å titte kan være plagsomt det. Allerede i 1975 fant disse titterne ut at det kunne være lurt å overvåke rein i Finnmark for å få kunnskap om ørn som tapsårsak under kalvinga. De var frekke nok til å alliere seg med Videnskapsmuséet i Trondheim og troppe opp hos det nyfødte miljøverndepartementet og det fullvoksne landbruksdepartementet og be om penger til et prosjekt.

De spurte daværende lappefogd om hvilken kalvingsplass som sikrest ville gi ørneangrep. To sesonger seinere hadde overvåkingen ikke gitt et eneste ørnedrap i det anbefalte kalvingslandet.

Nå har titterne på nytt tittet. De har tittet på dokumentasjonsstatistikk for tap av reinkalver i Nordland for å finne kadaverdokumentasjonene, som ifølge Siv Mossleth viser betydelige tap av reinkalver. Gjennom de siste 10 åra fram til dags dato. Titterne (og SNO?) har ikke funnet disse «betydelige» kongeørntapa i Nordland. 152 kadaverfunn med konklusjon kongeørndrap fordelt på 19 av 44 nordlandskommuner over 10 år, 8 funn per kommune med registrert kongeørnskade på rein. Under en kalv pr. år for disse kommunene.

• Les også: Kongeørnen har gjort mest skade på beitedyr i år

Enkelte kommuner har langt mer enn gjennomsnittet, Hattfjelldal på topp med totalt 37 kongeørndrepte rein i perioden, nær 4 per år. Med 11 på ett år (2013) blir dokumenterte tapa likevel beskjedne de fleste åra. Alle andre kommuner har under halvparten så mange. Hele 13 kommuner har 10 eller mindre, altså maks en per år. Det er nødvendig å spørre Mossleth om hvilke dokumentasjoner hun sikter til.

Mossleth vil sette titterne på plass. Det spørs likevel om det ikke hadde vært mer konstruktivt å se på den kunnskap de og andre har samlet de siste mer enn 40 åra. Hun leder rovviltnemnda i Nordland og representerer Sp på Stortinget, og Naturmangfoldlovens kunnskapskrav § 8 burde være mer forpliktende for henne enn for de fleste andre. Ikke alternative fakta og slett ikke fake news, om det er aldri så trendy for tiden.

Annonse

Ved å gjennomgå høringsbrevene fra Norsk Ornitologisk Forening, ville hun ha sett at «titterne» argumenterer for å prioritere studier i de områdene som virkelig har vært utsatte for konsentrerte og betydelige tap av reinkalver, særlig Storfjord i Troms, for å finne ut av hvorfor området så markant skiller seg ut fra de aller fleste reindriftsområdene i Norge.

Hun ville også ha sett at titterforeningen argumenterer med hvorfor det fremdeles er nødvendig å gi seg tid til å identifisere skadegjørende kongeørner hvis skadefelling av kongeørn målrettet skal føre til reduserte tap, slik stortingsvedtaket fra juni 2016 sier.

• Les også: Her tas flest dyr av rovdyr

Når 20.000 personer har skrevet under på en protest mot lemping av vilkår for skadefelling, er dette for å minne våre myndigheter og sentrale politikere om at Norge har forpliktet seg til internasjonale avtaler om vern av norsk natur, der bl.a. kongeørn er en høyt prioritert art. Det er ikke en trussel at titterne ser det som en selvfølge at saken bringes inn for internasjonale fora. Det er en nødvendighet.

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen