Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Departementet reduserer gaupekvoten i Midt-Norge

Rovviltnemnda åpnet for at 17 gauper kunne felles i Trøndelag og Møre og Romsdal under kvotejakta. Klima- og miljødepartementet overprøvde den lokale nemnda og satte kvoten til 11.

Klima- og miljødepartementet har fastsatt gaupekvoten i Midt-Norge til elleve dyr, hvorav maksimum fire voksne hunngauper. Foto: Colourbox
Klima- og miljødepartementet har fastsatt gaupekvoten i Midt-Norge til elleve dyr, hvorav maksimum fire voksne hunngauper. Foto: Colourbox

Gaupebestanden i Midt-Norge er under bestandsmålet, og departementet frykter at den vil bli ytterligere redusert om rovviltnemndas kvotevedtak ble stående.

– En effektuering av nemndas kvote vil høyst sannsynlig medføre en ytterligere bestandsreduksjon i regionen og innebære en stor sannsynlighet for at det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionen ikke nås etter årets yngling, heter det i vedtaket fra departementet.

Risikoen for redusert bestand har ført til at departementet ikke åpner for jakt i områder som i forvaltningsplanen er prioritert til yngling av gaupe. Av hensyn til beitenæringen opprettholdes derimot rovviltnemndas kvote i områder som ikke er prioritert som yngleområder.

Avgjørelsen betyr at det kan felles elleve gauper under kvotejakten i rovviltregion 6. Av disse kan det maksimalt være fire hunngauper over ett år, og om de fire blir felt skal jakten innstilles umiddelbart. Rovviltnemnda ville ha en kvote på 17 hvorav maksimum 10 voksne hunngauper.

Les også: Hver fjerde gaupe kan felles i årets jakt

Seks organisasjoner hadde klaget på rovviltnemndas vedtak, og Naturvernforbundet er fornøyde med at miljømyndighetene overprøver nemndas vedtak.

Annonse

– Dette er svært gledelig og i tråd med våre faglige vurderinger, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i en e-post til nationen.no.

Håpnes er svært kritisk til rovviltnemndas praksis og viser til at Naturvernforbundet flere ganger tidligere har påpekt at for store kvoter fører til at bestandsmålet ikke nås.

Ingen av klagene på årets gaupekvoter i andre regioner førte til at departementet endret vedtak fra rovviltnemndene eller fra Miljødirektoratet.

Etter reduksjonen i Midt-Norge kan det totalt i hele landet felles 79 gauper, hvorav maksimalt 26 voksne hunndyr, i årets kvotejakt på gauper. I fjor var totalkvoten på 121. Jakten starter lørdag 1. februar og varer til 31. mars. .

Neste artikkel

Miljødirektoratet vil ha nye stoffer på «verstingliste»