Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Denne ulven står bak nesten én tredel av årets sauedrap

Én ulv står bak omtrent en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge hittil i år. Ulven har alene drept 225 sauer, ifølge Miljødirektoratet.

Denne ulven ble skutt av jaktlag i Østre Toten i begynnelsen av august. DNA-analyser har bekreftet at dette er ulven som alene har tatt 225 sauer. Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix
Denne ulven ble skutt av jaktlag i Østre Toten i begynnelsen av august. DNA-analyser har bekreftet at dette er ulven som alene har tatt 225 sauer. Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix

Totalt 780 sau var påvist tatt av rovvilt per 1. august i år, viser statistikken fra direktoratet. Dette gjelder kadavre eller skader som er meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) og som er kontrollert av oppsynet.

Ulveskadene har økt, mens antallet enten har gått ned eller er stabilt for bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Også totalt har det vært en økning i tapene sammenlignet med samme periode i fjor, men likevel er tapstallene lavere enn de siste tolv årene, opplyser direktoratet.

Vanskelig å gardere seg

Ulv står for 379 av de registrerte skadene, og av disse er 225 skader knyttet til én enkelt ulv med tilhold i området rundt Hadeland/Toten. Ifølge direktoratet dreide dette seg om en ungulv som hadde tatt seg over grensa fra Sverige, og som har måttet bøte med livet.

• Les også: Her tas flest dyr av rovdyr

– Det er forståelig at sauebønder som mister mange dyr opplever det som en tragedie, men at streifdyr gjør skade er vanskelig å gardere seg mot. Ulv kan vandre langt, og når sauen slippes på beite vet vi ikke hvor potensielle skadevoldere kan dukke opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bjørn

Annonse

Tapene til bjørn har vært historisk lave de siste fire årene, og så langt i år har de fortsatt å gå ned sammenlignet med fjoråret, mens tapte sau til jerv hittil i år er det laveste siden SNO overtok registreringen i 2002. Men her må det tas med i betraktningen at 80 prosent av dokumenterte jervetap ikke blir registrert før etter 1. august.

• Les også: – Et «annus horribilis» for Oppland

Den endelige oversikten er klar i slutten av desember. Da har fylkesmennene behandlet søknader om erstatning for rovvilttap.

Neste artikkel

Fellingstillatelse på ulv på Kongsberg