Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den norske nei-vinden rammer ikke EØS-avtalen

Nordmenn vil ikke inn i EU. Men EØS-avtalen vil vi beholde.

Bare 22,3 prosent av de spurte i en ny undersøkelse mener Norge bør si opp EØS-avtalen.

Nei-siden i den norske EU-debatten står sterkere enn noen sinne.

Mens ja-siden sliter med å komme over 25 prosents oppslutning, har nei-siden hatt tillit fra mer enn 60 prosent av de spurte i over et halvt år på rad.

I en kommentar til Sentios siste EU-måling for Nationen og Klassekampen konkluderte derfor nei-general Heming Olaussen, som etter hvert er blitt meget rutinert når det gjelder å kommentere gode målinger, slik: «Med disse tallene skal det godt gjøres å reise noen EU-debatt i Norge».

Øke trykket

I 2011 har Nei til EU vedtatt at de skal øke trykket mot EØS-avtalen, som organisasjonen har programfestet at de ønsker å si opp.

Trykket skjer gjennom prosjektet «Alternativ til EØS», som er ment som et supplement til det regjeringsoppnevnte Sejersted-utvalget.

Sejersted-utvalget, som består av eksperter fra alle leire og flere akademiske mijøer, har som mandat å «foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder».

De skal derimot ikke se på alternativer til EØS, og det er her Nei til EU har funnet sitt spillerom.

Omtrent samme forhold

Foreløpig har det manglet nye målinger som viser hvordan oppslutningen om avtalen er i befolkningen.

Men før jul spurte Sentio norske velgere om EØS-avtalen. Svarene viser at forholdet er omtrent det samme som mellom ja- og nei-siden i EU-debatten, men at det nå er de som ønsker større avstand til EU som er i mindretall.

56,2 prosent av de spurte sier de ikke vil si opp avtalen, 22,3 prosent vil kvitte seg med den, og 21,6 prosent sitter på gjerdet.

Selv om tallene er like, er ikke situasjonen sammenlignbar, mener nei-sjef Heming Olaussen.

- Disse tallene viser primært at det er et digert kunnskapshull om EØS, og at det mangler et tredje alternativ folk kan velge. Jeg ville også svart nei til å si opp EØS hvis jeg oppfattet at alternativet var EU-medlemskap, sier Olaussen.

- Godt supplement

Annonse

Leder Paal Frisvold i Europabevegelsen mener å høre noe kjent ved Olaussens argumenter.

- Jeg liker godt at han sier at de lave tallene skyldes at velgerne ikke kan nok. Han har kritisert meg for at jeg hele tida snakker om at folk ikke skjønner nok. Nå er det hans tur, sier Frisvold.

- Men ja, Heming, det har du helt rett i, føyer han til.

Frisvold gleder seg til å ta fatt på EØS-debatten.

Han mener han og Olaussen og deres respektive organisasjoner sammen kan utgjøre et godt og viktig supplement til den offentlige utredningen til Sejersted-utvalget.

- Når Heming og jeg på hver vår måte bidrar til at folk skjønner mer, tror jeg de vil ile til urnene for å si hva de mener om Norges forhold til EU.

SV vil beholde

Andelen som vil si opp avtalen er minst blant SV-velgerne, hvor bare 18,3 prosent vil si opp avtalen. Ellers er det de to partiene som tradisjonelt har sterkest andel EU-positive som er minst villige til å kutte EØS-båndene.

Blant Høyre-velgere vil 19,2 prosent si opp avtalen, blant Ap-velgere 19,9. Høyre og Ap har også flest som sier nei til oppsigelse: Henholdsvis 67 og 64,4 prosent.

Olaussen, som selv har SV-bakgrunn og som nevnt tidligere selv ville sagt nei til å si opp EØS-avtalen hvis han trodde alternativet var å melde seg inn i EU, tror SV-velgerne tenker som ham.

- Jeg tror det forklarer saken, spesielt siden de er massivt mot EU-medlemskap.

Europabevegelsens generalsekretær Trygve Nordby, som selv har vært SV-medlem, «riktignok for mange år siden», velger heller å tolke det som en dragning mot det europeiske.

- Stemningen gjør at få sier Norge bør inn i EU akkurat nå, men folk som er pragmatiske og realistiske, vil se at vi er helt avhengige av EØS-avtalen. Hvis SV-ere ikke vil si opp avtalen, er det en betydning av at de erkjenner verdien av Europa, men ikke tør ta steget fullt ut av historiske årsaker.

Senterparti-velgerne er mest EØS-skeptiske. 50,5 prosent av Sp-velgerne vil si opp avtalen, 29,9 prosent vil ikke det.

På andre og tredje plass blant avtaleskeptikerne ligger Rødt-velgere, hvor 40,6 prosent vil si opp avtalen, og Frp-velgere, som har en oppsigelsesandel på 38,2 prosent (mot 42,9 prosent som ikke vil si opp).

Neste artikkel

Reiten roser grunnrenteskatten tross eget milliontap