Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Delt Dale, delt opposisjon

Flertallet i landbrukspolitikken er flyttet. Den reelle endringen synes å henge litt etter.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) (t.v.) var blant deltakarane på landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Gardermoen laurdag. Her frå debatten der fleire stortingspolitikarar deltok. Vidare mot høgre: Steinar Reiten, talsperson for KrF, Bjørnar Moxnes, leiar i partiet Raudt / Rødt og Sigbjørn Gjelsvik i Sp. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag humrer når Jon Georg Dale (Frp) snakker om egen småbruksbakgrunn der største bruk i grenda hadde 50 sauer. Ettertanken siger på når landbruks- og matministeren påpeker at han ønsket høyere kraftfôrpris i vår, men ble forhandlet ned av bøndene.

Og når Dale slipper et løfte som høres mer ut som en trussel, blir det stille.

– Jeg er villig til å innfri ønsket deres om å kutte tilskudd for å begrense produksjonen av lam. Men tenk over hva dere ber om. Da fjerner vi oss fra Stortingets mål om økt matproduksjon, og økonomien i saueholdet blir dårligere, sier Dale.

• Småbrukarlagslederen på landsmøtet: I strupen på Dale: – Er det ein bevisst politikk for å halde prisane nede?

– Investeringsmidlene er til for at vi skal ha bønder i Norge om 30 år. Da må vi fornye, sier statsråden. Han viser til at det bygges stadig nye sauefjøs som ikke har fått støtte.

– Om vi kutter investeringsstøtten, vil ikke investeringene stoppe opp. Men jeg vet hvor de stopper først. Det er på steder med lite pantegrunnlag. På flatbygdene vil vi fortsatt se nye fjøs. Men da flytter vi sauen vekk fra der den skal være.

– Vi er ikke imot fornying, vi er imot nye eller større fjøs, svarer Merete Furuberg. Hvilket også gir håpløse avgrensninger, på steder der nabobruk stenges og odelsgutten vil holde jorda i grenda ved like gjennom et større fjøs.

Annonse

• Les også: Dales feildiagnose for sauenæringa

I paneldebatten på landsmøtet lover opposisjonen høylytt at høyresidens landbrukspolitikk skal ut og småbrukerne skal inn i en gullalder. Omtrent slik det ble lovet etter regjeringsskiftet i 2005. Steinar Reiten (KrF) ser bjelken i øyet.

– Heller ikke opposisjonen klarte å levere kronemessig utjevning av inntektsgapet i jordbruksoppgjøret i år, påminner Reiten.

Bjørnar Moxnes (Rødt) angriper Jon Georg Dale for å røske mat ut av munnen i fattige land i sør, gjennom lav kraftfôr- (og import) pris. Han kunne like gjerne angrepet Sp, KrF eller Ap. Som Merete Furuberg påpeker, ønsker sterke krefter også i Småbrukarlaget å fortsette røskingen. Ellers kan noen kraftfôrkunder lide tap, må vite. Og både småbrukere og Sp bekymrer seg for økonomien til de store om vi flytter store tilskuddsmidler fra stort til smått.

Ja, KrFs nye vipperolle har flyttet flertallet på Stortinget. Men dersom landsmøtedebatten er et frempek mot de neste fire årene, er gullalderen for småbrukere og fattige i sør fortsatt uviss.

Neste artikkel

Dale: – For togsikkerheten vil jernbanepakken medføre et styrket regelverk